Anasayfa Bloglar Çalışan Bağlılığı Nedir, Nasıl Sağlanır? | Çalışan Bağlılığı Anketi

Çalışan Bağlılığı Nedir, Nasıl Sağlanır? | Çalışan Bağlılığı Anketi

İnsan Kaynakları
6 Dakika Okuma Süresi · 13.05.2023
Blog Small Image

Çalışan bağlılığı, çalışanların kuruluşlarına yaptıkları duygusal yatırım olarak tanımlanır. İşe getirdikleri tutku, katılım ve motivasyondur. İşe bağlı çalışanlar, kuruluşun hedefleriyle özdeşleşir ve kendi hedeflerini kuruluşun hedefleriyle uyumlu hale getirir.

 

Çalışan bağlılığına odaklanma şirketler tarafından dikkate alınan bir konu haline geldi. Çalışan bağlılığı konusu, ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken bir iş meselesi haline geldi. Bu yazımızda, çalışan bağlılığının ne olduğu, çalışan bağlılığının nasıl sağlandığı, çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin nasıl artılacağını ele alıyoruz.


 

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı, çalışanların işlerine gösterdikleri tutku ve işlerini iyi yapmak için hissettikleri motivasyon açısından işlerine yaptıkları duygusal yatırım olarak tanımlanır. Şirketlerine bağlı hisseden çalışanlar daha çok çalışır ve ekip arkadaşlarını da aynısını yapmaya motive eder. Çalışan bağlılığı, kârlılık, gelir, müşteri deneyimi, çalışan devri ve daha fazlası dahil olmak üzere işletmenin hemen hemen her önemli yönünü etkiler.

 

Çalışan bağlılığı kavramı 1990 yılında Dr. William Kahn tarafından kullanıldı. İnsanların işlerine fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak üç düzeyde bağlı olduğunu öne sürdü. Çalışan bağlılığına göre, çalışanlar işlerine az düzeyde bağlı olabilir veya bağlılığını kesmiş olabilir. 

 

İşe bağlı olmayan çalışanlar, işlerine sadece belirli saatlerini ayırır ve ayrılırlar. Kendilerini iş dışındaki faaliyetlere dahil etmezler. Bu tür çalışanlar yalnızca verimsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer çalışanların yaptıkları işe de zarar verir. İşe bağlı çalışanlar ise iş dışındaki faaliyetlere de katılırlar.


 

Çalışan Bağlılığı Seviyeleri

Çalışanlar, işyerlerine ilişkin bağlılıklarına göre dört ana gruba ayrılır.

 1. Bağlılığı Yüksek Çalışanlar

Bağlılığı yüksek çalışanlar, çalıştıkları şirket hakkında olumlu görüşlere sahiptir. Çalışanlar şirkete bağlı hissettiklerinde, şirketin başarılı olmasına yardımcı olmak için ekstra çaba gösterirler. 

 

 1. Bağlılığı Orta Düzeyde Çalışanlar

Bağlılığı orta düzeyde olan çalışanların sorumluluk isteme olasılığı daha düşüktür. Ayrıca, işlerinde düşük performans gösterme olasılıkları da yüksektir. 

 

 1. Kayıtsız Çalışanlar

Bu çalışanlar, şirketlerine karşı kayıtsız hissederler. İş için motivasyonları yoktur. Bu çalışanların başka işler araştırıyor olması ve işten ayrılma riski yüksektir.

 

 1. Bağlı Olmayan Çalışanlar

Bağlılığı olmayan çalışanlar, çalıştıkları  şirket hakkında olumsuz görüşe sahiptir. Konumlarına ve sorumluluklarına bağlılıkları yoktur. Verilen görevleri aksatma eğilimindedirler. Bu çalışanlar, ekip arkadaşlarının verimliliğini de düşürebilirler. Çalışanların bağlı olmadığını gösteren işaretler şunlardır:

 

 • İletişim eksikliği
 • Ekip üyeleriyle daha az iş birliği
 • Ofis dışındaki ekip toplantılarına katılmama
 • Sorumlulukların zamanında yerine getirilmemesi
 • Sık sık devamsızlık
 • Üretkenlik ve kalitede düşüş
 • Öğrenmeye karşı ilgisizlik
 • Kuralları dikkate almama
 • Fikir ve önerilerde sessiz kalma


 

Çalışan Bağlılığı İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Araştırmalara göre, işe yüksek düzeyde bağlı çalışanlar ve ekipler şirkete %21 daha fazla kârlılık getirir. Ayrıca bu çalışanlar, katılımcı bir çalışma kültürünü de yaratır. Bu çalışma ortamı, işletmelerin yeni yetenekleri çekme ve elde tutma becerisini geliştirir. Bağlı çalışanların başka bir yerde iş aramak için bir nedenleri yoktur.

 

Araştırmalar, işine bağlı çalışanların, bağlılığı olmayanlara göre %17 daha üretken olduğunu gösteriyor. Çalışan bağlılığı olan şirketlerin müşteri memnuniyetleri de daha yüksektir. Bağlı çalışanlar işlerini dolayısıyla da müşterilerini önemserler. 

 

 

Çalışan Bağlılığından Kim Sorumludur?

İK, çalışan bağlılığı stratejilerinin uygulanmasında aktif bir rol oynar. Ancak, faaliyetleri planlama ve uygulama konusunda sorumluluk yalnızca IK’nın değildir. 

 

Organizasyondaki liderlerin ve yöneticilerin de katılımı gerekir. Çalışan bağlılığı artırmak için, çalışanların bu fikre açık ve istekli olması gerekir. Bu nedenle çalışan bağlılığı, işletmedeki iş birliğine dayanır.


 

Çalışan Bağlılığı Hangi Noktada Başlar?

Çalışan bağlılığı, aday deneyiminin ilk başından itibaren başlar. İşe alma süreci, işe alım, oryantasyon, kariyer planlama, öğrenme ve gelişme aşamalarında devam eder.


 

Çalışan Bağlılığının Etkenleri - Çalışan Bağlılığı Nasıl Artılılır?

Çalışan bağlılığı faktörleri, çalışan bağlılığının sonuçları üzerinde etkisi olan ögelerdir. Tüm çalışan bağlılığı etkenleri çalışanların bağlılığını etkileyecektir. Buradaki önemli nokta, işletmedeki en büyük farkı yaratacak etmenleri belirleyip bunlara göre hareket etmektir.

 

Çalışan bağlılığını etkileyen 7 etken

1. Katılım

Çalışan bağlılığı, çalışanların işe alım sürecinde başlar ve çalışma zamanı boyunca devam eder. Bir aday işe alınmadan önce bile işletmenin kurum kültürü hakkında bir fikir sahibi olur.

 

İşe alındıktan sonra, onboarding sürecinde de kurum kültürü hakkında fikir verir. İşe alım ve onboarding süresi boyunca çalışan katılımını ve bağlılığını sağlamanın bir yolu, çalışanlara işinde ustalaşmaları için yeterli zamanı vermektir. Bu durum, çalışanların yaptıkları işi güvenle üstlenmesini dolayısıyla da işletmede bir kariyer oluşturmalarını sağlar.

 

2. Pozitif Çalışma Kültürü

Çalışma kültürü çalışanların işe bağlı kalmasını etkileyen etmenlerden bir diğeridir. “Şeffaf” bir çalışma ortamı çalışanlar için oldukça önemlidir. İşe bağlı çalışanlar işlerini önemser. Bu doğrultuda, şirket hedeflerini ve değerlerini çalışanlarla paylaşılması gerekir. Çalışanlara şirketin ilerleyişi hakkında düzenli güncellemeler verilmeli. En önemlisi de çalışanların kuruluşa nasıl fayda sağladığından bahsedilmeli. 

 

Çalışanlara saygı duyulduğu ve önemsendiğini “açık” bir çalışma kültürü de çalışan bağlılığını etkiler. Çalışanlar görevleri ve sorunları hakkında yöneticileriyle özgürce iletişim kurabilmelidir. Yöneticileriyle yaşadıkları sorunlar hakkında geri bildirimde bulunabildikleri bir ortamın yaratılması gerekir. 

 

Çalışanların üretken olabilmesi için bağımsız, “özerk” bir çalışma kültürüne ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, çalışanlar günlük işlerini kendileri planlayabilmeli.  Tüm bu adımlar çalışanlarda aidiyet duygusu yaratır ve doğal olarak çalışanların işe bağlılıkları yükselir. 

Daha fazla okuma için: Çalışan Esenliği

 

3. Liderler

Liderlik ve ekip ilişkileri çalışan bağlılığı için son derece önemlidir. Çalışanlar, insana öncelik veren, çalışanların katkılarına değer veren ve dürüstlük gösteren liderler ve ekipler için çalışmak isterler.

 

4. Verimlilik ve Zaman Yönetimi Araçlarına Erişim

Planlanmamış etkinlikler, aniden olan toplantılar ve işyerindeki dikkat dağıtıcı şeyler, çalışanların gün içindeki üretkenliklerini azaltabilir. Zaman yönetimini desteklemek, doğrudan üretkenliğin artmasına neden olur.

 

Slack, Asana ve Trello gibi zaman yönetimi ve iş birliği araçları çalışanların verimliliğini artırır. Dolayısıyla da işe bağlılıklarını etkiler.  

 

5. Gelişme Fırsatı

Çalışanlarına öğrenme ve gelişim fırsatı sunan işletmeler, daha yüksek düzeyde çalışan bağlılığına sahip olur. Çalışanların işletme içinde kendini geliştirme fırsatına sahip olması, hem çalışanlar hem de işletme için büyük fırsat anlamına gelir.

 

6. Esneklik

Yapılan araştırmalara göre, bazı çalışanların işten ayrılmalarının nedenleri şirket içinde eksikliğin olmamasıdır. İşyerindeki esneklik çalışan bağlılığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. 

 

Çalışanlarına belirli düzeyde esneklik sunan işletmelerin, daha yüksek düzeyde çalışan bağlılığı bulunur. Esnek bir çalışma ortamında çalışanlar, işe gidip gelme stresi olmadan ve kendi konfor alanlarındayken daha iyi performans gösterme eğilimindedir.

 

7. Ödüller

Çalışanlar, çalışmalarının karşılığını takdir edilerek görmek isterler. Düzenli geri bildirim, çalışanların işe bağlılıklarını etkileyen faktörlerden bir tanesidir.  


 

Çalışan Bağlılığı Nasıl Ölçülür?

Çalışan bağlılığını iyileştirmeden önce, hangi durumda olduğunuzu bilmek önemlidir. Bu nedenle çalışan bağlılığının ölçülmesi gerekir. Peki çalışan bağlılığı nasıl ölçülür? Çalışan bağlılığını ölçmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 

1. Çalışan Bağlılığı Anketi

Anketler, çalışan bağlılığını ölçmenin en yaygın yoludur. Çalışan bağlılığı anketleri, işletmenin çalışan bağlılığını daha somut hale getirmeye yardımcı olur. Bu veriler, işletmenin çalışma ortamına dair anlamlı bilgiler sunar. Çalışan bağlılığı anketi genellikle yılda bir kez yapılır ve tüm çalışanları içerir. Peki, çalışan bağlılığı anketi sonuçlarıyla ne yapılmalı?

 

 • Sonuçları tüm ekiple paylaşın.
 • Yöneticileri eyleme geçmeleri için yetkilendirin.
 • Ekipleri sonuçları tartışmaya teşvik edin. 
 • Hedefler belirleyin ve kararları uygulayın.
 • Kontrol edin ve ilerlemeyi değerlendirin.

 

2. Aylık Birebir Görüşmeler 

Çalışanlara, düşüncelerini ifade etmeleri için aylık birebir görüşme fırsatı sunmak gerekir. Anonim geri bildirimler, daha kapsamlı sorunların dile getirilmesine yardımcı olur. Birebir görüşmeler ise kişisel sorunların konuşulması için mükemmel bir yoldur.

İÇERİKLER
Konu içeriği

Önerilen İçerikler

Tüm İçerikler