KVKK


6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Politikamız (Aydınlatma Metni)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, CS İNSAN KAYNAKLARI TANITIM VE DANIŞMANLIK A.Ş. (Bundan böyle “ CODERSPACE ” olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel Veriler, sizi tanımlayan/belirleyen ya da sizi tanımlamak (belirlenebilir kılmak) için kullanılabilecek bilgilerdir. CODERSPACE ile İnternet Sitesi, Mobil Uygulama veya herhangi bir platform üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz, sayılabilir.

CODESPACE’e İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve/veya çeşitli platformlar üzerinden verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. CODERSPACE, verdiğiniz bu bilgiler ile varsa sağladığınız içerikleri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi, gerek yasal gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

İnternet Sitesi’ni, Mobil Uygulama’yı kullandığınızda veya CODERSPACE ile iletişime geçtiğinizde sizden aşağıdaki bilgileri elde edebiliriz:

Kayıt Bilgileri: İnternet Sitesi’ne, Mobil Uygulama’ya veya CODERSPACE’e ait platformlara kayıt olmak için girdiğiniz bilgilerden ya da İnternet Sitesi, Mobil Uygulama veya platformlar üzerindeki çeşitli form ve anketleri doldurarak ad, soyad, e-posta adresi, telefon numaraları, adres, cinsiyet gibi bazı kişisel bilgileri elde ederiz. Bu bilgiler, hem yasal zorunluluklar hem de sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için, işin doğası gereği toplanmaktadır. Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Twitter veya Facebook gibi) kayıt olmak isterseniz, bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu bilgisini kaydederiz. 

Değerlenmesini veya İncelenmesini İstediğiniz Hizmet Verileri: İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve dijital platformlardaki arama geçmişi, genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

Kullanım Verileri: İnternet Sitesi’ne, Mobil Uygulama’ya veya platforma üye olarak üyelik girişi yaptıktan veya üye olmadan ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Mecraları ne zaman ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/Cihaz Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. CODERSPACE ayrıca cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla "cihaz tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya CODERSPACE’in cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve Mobil Uygulamamızda nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve CODERSPACE’in hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Üçüncü Şahıslardan Bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz. Örneğin; CODERSPACE’e Facebook veya Twitter hesap detaylarınızla kayıt olma ve giriş yapma seçeneğini kullanırsanız giriş bilgileriniz CODERSPACE tarafından doğrulanır; biz sadece CODERSPACE hesabınızın Facebook veya Twitter hesabınıza bağlanmasına izin vererek Facebook veya Twitter hesabınız hakkında bizimle paylaşmayı açıkça kabul ettiğiniz bilgileri toplarız. (Facebook ve Twitter bu bölümde örnek olarak verilmiş olup, başka Mobil Uygulama ve internet siteleri için de aynı durumda söz konusudur.)  

Konum Bilgileri: CODERSPACE, CODERSPACE altyapısını kullandığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

Çerezler: İnternet Sitesi’nde, Mobil Uygulama’da veya platformda bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.

Fotoğraf & Video: Coderspace etkinliklerindeki fotoğraf ve videolarınız, Coderspace sosyal medya hesaplarından tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılabilir.

Kişisel verileriniz ; hizmetlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, hizmet sonrası diğer işlemler ve sona ermesi, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, hizmet ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, başka hizmetler sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, kullanıcıların memnuniyetinin, eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, çekiliş, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, CODERSPACE’in yaptığı işlemler ve yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, CODERSPACE’in hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, hizmetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, CODERSPACE’in faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

I. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

CODERSPACE, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:

– 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması,

– İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,

– Şirketimizin diğer ürün/hizmetlerini sunulabilmesi,

– Akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin gereğinin yerine getirilmesi,

– Akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca CODERSPACE tarafından sunulacak olan hizmetin gerçekleşmesi,

    vb nedenlerle, CODERSPACE’in bir Veri Sorumlusu (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi mümkün olup, CODERSPACE; hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat, şirket faaliyetleri, güvenlik, sahteciliklerin belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, şirketin genel durumu ve mali analizi ve raporlama amacıyla, kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için kişisel verileri işleyebilecek ve saklayabilecektir. 

CODERSPACE’in topladığı bilgiler, CODERSPACE’in hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. CODERSPACE bu bilgileri Mobil Uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları, ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Yine, bizimle paylaştığınız hiçbir bilgi, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirtilen amaç ve kapsama açıkça aykırı şekilde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

CODERSPACE, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi hesabınızla ilgili işlem yapmak, gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, bilgilendirme yapmak için kullanmaktadır. CODERSPACE, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir. CODERSPACE, düzenlediği ödüllü yarışma, test veya çekilişlere katılmanız durumunda tarafınıza ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir, yarışma, test veya çekiliş sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. CODERSPACE üyeliği gizlenemediğinden, üye olduğunuz bilgisi kamuya açık olacaktır.

CODERSPACE’in etkinliklerinde çekilebileceği video&fotoğraflar sosyal medya hesaplarında tanıtım, iletişim ve bilgilendirme amaçlı paylaşılabilir.

II. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar ; CODERSPACE, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir:

– 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,

– 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

– ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,

– Kullanıcı Sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla,

CODERSPACE’in, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.

Kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Coderspace’in işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

CODERSPACE faaliyetleri doğrultusunda, etkinliklerinde çekilebileceği video&fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşılabilir.

III. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ; İnternet Sitesi, CODERSPACE’in Mobil Uygulamaları, sosyal medya mecraları, ortaklık sözleşmeleri ve ekinde sunulan belgeler aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

IV. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız ; CODERSPCE’e başvurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi uyarınca haklarınızdan yararlanmak için bilgi ve başvuru taleplerinizi yanda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu ile bizlere yönlendirebilirsiniz. Bu sayede kişisel verilerinizi

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmiş ise bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvuru Formu’nu CODERSPACE’e iletme yöntemlerinize ilişkin detaylı bilgilendirmeyi yukarıdaki “Başvuru Formu” linkini açtıktan sonra gelen sayfada bulabilirsiniz.

V. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

CODERSPACE, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. CODERSPACE, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. CODERSPACE, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine, sisteme, Mobil Uygulamaya ya da platforma sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, CODERSPACE bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

CODERSPACE, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, CODERSPACE tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde CODERSPACE’in bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’ni, Mobil Uygulama’yı ve bize ait platformları her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup, izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla CODERSPACE tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

CODERSPACE’in sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

CODERSPACE, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya CODERSPACE sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

CODERSPACE altyapısındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

 

VI. Değişiklikler ; Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Verilerinizin CODERSPACE nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.