Anasayfa Bloglar Yapay Zekanın ve Yapay Zeka Mühendisliğinin Geleceği

Yapay Zekanın ve Yapay Zeka Mühendisliğinin Geleceği

Yazılım Geliştirme
8 Dakika Okuma Süresi · 24.05.2024
Blog Small Image

Yapay zeka, neredeyse her sektörde insanlığın geleceğini şekillendirmeye devam eden yeniliklerle dolu bir alan. Yapay zeka, büyük veri, robotik ve IoT gibi gelişmekte olan teknolojilerin itici gücü haline gelmiş durumda. Üretken yapay zeka da (Generative Al), yapay zekanın olanaklarını ve popülerliğini daha da genişletti.

2023 IBM anketine göre, büyük ölçekli işletmelerin %42'si operasyonlarına yapay zekayı entegre etmiş durumda. Ayrıca, organizasyonların %38'i iş akışlarına üretken yapay zekayı (Generative Al) entegre etmişken, %42'si entegre etmeyi düşünüyor.

Peki yapay zekadaki bu hızlı değişimler çeşitli sektörleri nasıl etkileyecek? Yapay zeka mühendislerini gelecekte ne bekliyor? Hepsi bu yazımızda! 👇🤖

 

10 Yıl Önce Yapay Zekanın Geleceği Nasıl Görünüyordu?

Yapay zeka, insanların kendi görüntülerine benzer makineler geliştirmeyi hayal ettikleri zamanlardan bu yana, hem korkuya hem de heyecana sebep olmuştur. Akıllı cihazların insan benzeri nesneler olması gerektiği fikri, yapay zekanın birçok başarısını gözden kaçırmamıza neden oldu.

Yapay zekanın, özellikle üretim, lojistik ve hizmet sektörlerinde otomasyonu artıracağı ve bu durumun işgücü piyasasını önemli ölçüde değiştireceği öngörülüyordu. Robotların ve otomatik sistemlerin, insan işçilerin yerini alabileceği belirtiliyordu.

Satranç, Go ve dil çevirisi gibi alanlarda insan yeteneklerinin ötesine geçen başarılar haberlere konu olurken, yapay zeka aslında 1980'lerden beri endüstrinin bir parçası haline gelmiştir. Bazı alanlarda beklenen ilerleme kadar hızlı gelişmeler olmadı. Özellikle otonom araçlar ve tam otomasyon konularında, teknik ve düzenleyici zorluklar nedeniyle tam potansiyelinin henüz gerçekleşmediği görülüyor. Yine de, yapay zeka teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor ve gelecekteki potansiyeli büyük ilgiyle izleniyor.

 

Yapay Zekanın Evrimi

Yapay zekanın evrimi, onlarca yıla yayılan ve 1950'lerde, "düşünebilen makineler" kavramının ortaya çıkmaya başladığı dönemde başlayan büyüleyici bir yolculuktur. Britanyalı matematikçi ve mantıkçı Alan Turing, bir makinenin insanla eşdeğer veya insanla ayırt edilemeyecek şekilde akıllı davranış sergileyip sergileyemeyeceğini belirlemek için Turing Testi'ni tanıttı. Bu dönem, insan problem çözme ve öğrenme yeteneklerini taklit etmek için tasarlanmış ilk yapay zeka programlarının geliştirildiği zamandı.

1951 yılında, Christopher Strachey tarafından yazılan, dama oyununu tamamlayan ilk belgelenmiş yapay zeka bilgisayar programı ortaya çıktı. O günden bu yana da uzun bir yol kat etti. 

Makine öğrenmesi (machine learning) ve derin öğrenme (deep learning) alanlarındaki gelişmeler sayesinde yapay zekanın gelişimi hızlandı. 1997’de IBM'in Deep Blue'su satranç büyük ustası Garry Kasparov'u mağlup etti. O zamandan beri, üretken yapay zeka, yapay zekanın evriminde öncü oldu. 

OpenAI, 2018'de ilk GPT modellerini yayınladı. Bu, metin, ses, görüntü ve diğer türde içerikler üretebilen yapay zeka uygulamalarının çoğalmasına yol açtı. Yapay zeka ayrıca, aşılar için RNA dizilimini yapmada ve ses modellemede kullanılmaya başlandı. İnternetin yaygınlaşması ve büyük veri miktarındaki artış, yapay zekanın derin öğrenme gibi yeni yöntemlerle hızlı bir evrim geçirmesine olanak sağladı. Bu dönem, yapay zekanın dil işleme, görüntü tanıma ve otonom araçlar gibi çeşitli alanlarda uygulanmaya başlandığı bir zaman oldu.

 

Yapay Zeka En Çok Hangi Sektörleri Etkileyecek? 

Yapay zekanın teknoloji geliştikçe giderek yaygınlaşacağı ve sağlık, bankacılık ve ulaşım gibi sektörlerde devrim yaratacağı öngörülüyor. İş piyasası, yapay zeka odaklı otomasyonun bir sonucu olarak değişecek ve yeni pozisyonlar ve beceriler gerektirecek.

Yapay zekanın halihazırda etkilemediği neredeyse hiçbir büyük endüstri yok. Son yıllarda Google, Apple, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri yenilikçi yapay zeka ürünleri ve hizmetleri yaratmak için milyarlarca dolar yatırım yaptı. İşte yapay zekanın bir sonucu olarak en büyük değişiklikleri yaşayan sektörlerden birkaçı şunlar: 

1. Üretimde Yapay Zeka

İmalat sektörü, robotik kolların montaj hatlarında ilk kez kullanılmaya başlandığı 1960'lı ve 1970'li yıllara kadar uzanan onlarca yıldır yapay zekanın gücünden yararlanıyor. Bu endüstriyel robotlar, montaj ve istifleme gibi görevleri yerine getiren insanlarla birlikte çalışırken, tahmine dayalı analiz sensörleri ekipman verimliliğinin korunmasına yardımcı olur. Bu trend, şirketlerin gelişmiş yapay zeka çözümlerini üretim süreçlerine giderek daha fazla entegre etmesiyle bugün de devam ediyor. Bu, yalnızca üretkenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel maliyetleri de azaltıyor.

2. Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka

Yapay zeka sağlık hizmetleri halihazırda insanların tıbbi sağlayıcılarla etkileşim biçimini değiştiriyor. Yapay zeka, büyük veri analizi yetenekleri sayesinde hastalıkların daha hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanmasına, ilaç keşfinin hızlandırılıp kolaylaştırılmasına ve hatta sanal hemşire asistanları aracılığıyla hastaların izlenmesine yardımcı oluyor. 

Sağlık sistemleri, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak, insan analistlerin gözden kaçırabileceği kalıpları belirlemek için büyük miktarda veriyi analiz edebilir. Bu, kanser veya kalp hastalığı gibi hastalıkların erken tespitine yol açabilir ve daha erken müdahaleye olanak sağlayarak potansiyel olarak hayat kurtarabilir.

Teşhisin ötesinde makine öğrenimi, tedavileri hastanın benzersiz genetik yapısına veya yaşam tarzı faktörlerine göre kişiselleştirebilir. Örneğin, belirli bir hastanın farklı ilaçlara nasıl tepki vereceğini tahmin edebilen yapay zeka araçları geliştiriliyor ve bu da daha kişiselleştirilmiş ilaçlara ve tedavi etkinliğinin artmasına olanak sağlıyor.

3. Finansta Yapay Zeka

Bankalar, sigortacılar ve finans kurumları dolandırıcılığı tespit etmek, denetimler yapmak ve krediler için müşterileri değerlendirmek gibi çeşitli uygulamalar için yapay zekadan yararlanıyor. Yatırımcılar aynı zamanda makine öğreniminin gücünden yararlanarak yatırım riskini hızlı bir şekilde ölçebiliyor ve akıllı yatırım kararları alabiliyorlar. 

4. Eğitimde Yapay Zeka

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinden idari görevlere kadar yapay zeka, eğitim ve öğrenme şeklimizi dönüştürme konusunda muazzam bir potansiyele sahip. Yapay zekanın makine öğrenimi, ders kitaplarının dijitalleştirilmesine, intihal tespit edilmesine ve öğrencilerin duygularını ölçmeye yardımcı oluyor.

Yapay zekanın, öğrenme deneyimini hem bugün hem de gelecekte öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirmesi bekleniyor. Yapay zeka, bir öğrencinin performans verilerini analiz ederek güçlü ve zayıf yönleri belirleyebilir, içeriği buna göre düzenleyebilir ve iyileştirme için özelleştirilmiş geri bildirim sağlayabilir. Bu yaklaşım yalnızca öğrenci katılımını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda bilginin etkili bir şekilde akılda tutulmasını da destekler.

Kişiselleştirilmiş öğrenmenin bir adım ötesinde yapay zeka tarafından desteklenen akıllı ders sistemleri bulunmaktadır. Bu akıllı platformlar, öğrencinin öğrenme hızına uyum sağlayan birebir özel ders oturumları sunar; ilerlemeleri hakkında anında geri bildirim sağlarken gerektiğinde iyileştirme önerileri de sunar.

5. Medyada Yapay Zeka

Medya sektörü önemli bir dönüşümün eşiğinde. Yapay zeka, içerik oluşturmadan izleyici katılımına kadar medyayla etkileşim kurma şeklimizi yeniden şekillendiriyor. Yapay zekanın medyadaki en heyecan verici uygulamalarından biri içerik oluşturma ve iyileştirmedeki rolüdür. Yapay zeka araçlarıyla yüzlerce blog makalesi, sosyal medya gönderisi ve ürün açıklaması yazmak artık bütçeyi zorlamadan mümkün.

6. Müşteri Hizmetlerinde Yapay Zeka

İşletmeler, 24 saat müşteri desteği sağlamak için yapay zekaya yöneliyor. Bu teknoloji yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve maliyetleri azaltmasına da yardımcı oluyor.

Bugün gördüğümüz önemli bir trend, yapay zeka sohbet robotlarının yükselişidir. Bu sanal asistanlar, sık sorulan soruları yanıtlamak, randevu almak ve hatta ürün önerileri sunmak gibi çok sayıda görevi yerine getirebilir. 

Molalara ve izinlere ihtiyaç duyan temsilcilerinin aksine, bu botlar kesintisiz çalışarak müşterilerinizin ihtiyaç duydukları anda anında yardım almasını sağlıyor.

Üretken Yapay Zekanın (Generative AI) Geleceği

McKinsey'in araştırması, generative AI (üretken yapay zeka) teknolojisinin hızlı gelişimini ve gelecekteki potansiyelini detaylı bir şekilde inceliyor. Bu teknolojinin küresel ekonomiye yıllık olarak 4.4 trilyon dolara kadar katkıda bulunabileceği tahmin ediliyor. Rapordan öne çıkan bazı önemli noktalar şunlar:

✅ Generative AI teknolojisi, metin üretiminden çok dilli destek sağlayan sistemlere, özel kullanım alanları için eğitilmiş modellere kadar geniş bir yelpazede ilerlemektedir.

✅ Gen AI'nin, bu on yılın sonuna kadar çeşitli teknik yeteneklerde insan performansının orta seviyesine ulaşması beklenmektedir.

✅ Önceki otomasyon teknolojileri fiziksel iş aktivitelerini etkilemişken, gen AI'nin en büyük etkisi bilgi işi üzerinde olacaktır.

✅ Gen AI araçları şimdiden yazılı, görsel, video, ses ve kod içeriği oluşturabilmektedir. Yakın gelecekte, genel amaçlı uygulamalardan ziyade belirli endüstriler ve fonksiyonlar için geliştirilen uygulamalar daha fazla değer sunacak.

✅ Çoğu kuruluş henüz gen AI teknolojisini kullanmıyor, ancak pazarlama ve satış liderleri, organizasyonlarının bu teknolojiyi daha fazla kullanması gerektiğine inanıyor.

✅ Rapora göre, gen AI tabanlı araçları pek çok developer görevinde önemli hız kazanımları sağlıyor.

 

Yapay Zeka Mühendisliğinin Geleceği Var mı?

Yapay zeka (AI), içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli yeniliklerinden bazılarını sunuyor. Sürücüsüz arabalar, robotik asistanlar ve otomatik hastalık teşhisi ve çalışma şeklimizi yeniden şekillendiren ürünler yapay zeka devriminin ürünleridir. 

Gartner'ın 2019 raporuna göre yapay zeka uygulamaları 2015 ile 2019 arasında %270'lik kayda değer bir büyüme kaydetti. Bu eğilim, yapay zekanın geleceği şekillendirmede önemli bir rol oynamaya devam edeceğini gösteriyor. 

Yetenekli yapay zeka mühendislere olan talebin son birkaç yılda iki katından fazla artmasıyla birlikte, yapay zeka araştırma ve geliştirme alanında çalışmak isteyenler için oldukça fazla kariyer fırsatları var. Yapay zeka bootcampleri ve eğitim programlarının artmasıyla birlikte, giderek daha fazla kişi bu alanda kariyer yapmaya yöneliyor. Kariyerinizde yapay zeka alanında ilerlemek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız teknoloji çalışanlarından oluşan Discord kanalımızdan sorularınızı sorabilirsiniz. 

Yapay zeka alanında çalışan şirketler arasında yalnızca Google, Amazon ve Apple gibi teknoloji devleri değil, aynı zamanda niş endüstrilerde uzmanlaşmış yeni kurulan yapay zeka şirketleri de yer alıyor. Yapay zeka mühendisi olarak çalışmak için hangi becerilerin gerekli olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz. 

Özetlemek gerekirse yapay zeka mühendislerinde şu becerilerden bazılarının olması bekleniyor: 

👉 Programlama Dilleri: Python, Java, C/C++, SQL, R, Scala, Perl

👉 Makine Öğrenimi Framework’leri: TensorFlow, Theano, Caffe, PyTorch, Keras, MXNET

👉 Bulut Platformları: AWS, Azure, GCP

👉 İş Akışı Yönetim Sistemleri: Airflow, Luigi, Pinball

👉 Büyük Veri Araçları: Spark, HBase, Kafka, HDFS, Hive, Hadoop, MapReduce, Pig

👉 Doğal Dil İşleme Araçları: spaCy, NLTK

Kişisel projeler üzerinde çalışarak bu becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca yapay zeka zirve & konferanslarımıza katılarak, alanındaki profesyonellere aklınızdaki soruları sorabilirsiniz.

Lise öğrenci misisin? Üniversitede Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Yapay Zeka Mühendisliği okumak istiyor ve şimdiden hackathon’larla bilgini geliştirmek istiyorsan Turkcell Zeka Gücü Yapay Zeka Maratonu’nu inceleyebilirsin.

İÇERİKLER
Konu içeriği

Önerilen İçerikler

Tüm İçerikler