REST API

REST API'leri, geliştiricilerin API'leri oluştururken talimatları yerine getirebileceği ve yanıt alabileceği  bir dizi kuralına sahip  API'ler ve  yönetim kuruludir .

Temsili Durum Aktarımı yani REST,  Temsili Durum Aktarımı olarak konumlandırır.  RESTful API olarak da adlandırılır.

Rest API, dosyaları veya cihazların nasıl bağlanabileceğini, parçaların nasıl iletişim kurabileceğini ve  bunların arasındaki standartların tanımlanmasını sağlar. Ayrıca  çevre bölgelerindeki  kodun, sunucunun çalışmasını etkilemeden değiştirmeni ve  sunucu genelindeki kodun, genelinin çalışmasını etkilemeden değiştirmeni sağlar.

REST API'leri, bir kaynak içinde kayıt oluşturmaokumagüncelleme ve silme gibi veri tabanı işlevlerini gerçekleştirmek için HTTP istekleri aracılığıyla iletişim kurar. GET, POST, PUT ve DELETE gibi bu dört temel isteği kullanır. 

REST API'ler, hemen hemen her programlama dilini destekler. Tek koşulu 6 REST ilkesine uygun olmalarıdır. Bu ilkeler şunlardır: Tek tip arayüz, istemci-sunucu özerkliği, durum bilgisinin olmaması, önbelleğe alınabilirlik, katmanlı sistem mimarisi ve isteğe bağlı kod yapısı. 

REST API Terimleri

 • İstemci: Sunucu tarafından erişilebilir hale getirilen API'yi kullanan, iletişimi başlatan bir donanım veya yazılımdır. Örneğin, Twitter’ı girildiğinde, tarayıcının Twitter API'sine istek göndermeyi ve ekranda çeşitli bilgileri görmeyi istemci sağlar.
 • Kaynak: Sunucunun istemciye sağlayabileceği herhangi bir içeriktir. Bu içerik bir metin dosyası, resim veya video olabilir. Örneğin; Instagram API’sinde bir kaynak, kullanıcının yüklediği fotoğraflar veya hashtagler olabilir. 
 • Sunucu: İstemcinin istediği kaynakları içeren sistemdir.


 

REST API'ler Nasıl Çalışır?

 1. İstemci, API’yi kullanarak sunucuya bir istek gönderir. Yani sunucu ile iletişime geçer. 
 2. İstemcinin, REST API’yi nasıl kullanacağı sunucu uygulamalarının API belgesinde açıklanır.
 3. Sunucu, istemcinin isteğini inceler ve onayı kabul eder. 
 4. Sunucu, isteği onaylar ve işler.
 5. Sunucu, istemciye bir yanıt gönderir. Yanıtta, istemcinin ihtiyacı olan bilgiler bulunur. Böylece işlem kusursuz bir biçimde tamamlanmış olur.


 

REST Sırasında Kullanılan İstekler Nelerdir?

RESTful API'ler genellikle HTTP kullanılarak uygulanır. Bir HTTP yöntemi, sunucuya kaynağa ne yapması gerektiğini söyler. Rest sırasında kullanılan HTTP istekleri şöyledir;

 

 • GET: İstemciler, sunucuda bulunan verileri görüntülemek ve belirli bir düzende listelemek için GET kullanılır.
 • POST: İstemciler, verileri sunucuya eklemek için POST isteğini kullanır. Yani kaynak yaratmak için bu isteği kullanır.
 • DELETE: Gereksiz verileri ve kaynakları silmeyi sağlar.
 • PATCH: İstemciler, sunucudaki verilerin ve kaynakların güncellenmesi için PATCH isteğini kullanır. 

RESTful API Kimlik Doğrulama Yöntemleri Nelerdir?

RESTful hizmet istemcileri, bir yanıt göndermeden önce güven oluşturmak için sunucuya kimliğini doğrulamalıdır. Dört kimlik doğrulama yöntemi vardır. Bunlar; HTTP kimlik doğrulaması, temel kimlik doğrulaması, taşıyıcı kimlik doğrulaması ve API anahtarlarıdır.

HTTP kimlik doğrulaması için temel kimlik doğrulaması ve taşıyıcı kimlik doğrulaması yöntemlerini kullanır. Temel kimlik doğrulamasında, istemciye kullanıcı adı ve parola gibi bilgiler gönderilir. Taşıyıcı kimlik doğrulamasında; istemci, kaynaklara erişebilmek için erişim denetimi bilgilerini gönderir. 

API anahtarları ise REST API kimlik doğrulaması için kullanılan başka bir yöntemdir. Bu yöntemde, sunucu ilk kez istekte bulunan istemciye bir API anahtarı iletir ve  istemci de verilere erişebilmek için bu API anahtarını kullanır. 


 

RESTful API'lerin Avantajları Nelerdir?

REST API'ler, yaygın halde birçok geliştirici tarafından kullanılıyor. Özellikle REST’in kullanıcıların bulut hizmetlerine kolay ve esnek bir şekilde bağlanmasına ve bunları yönetmesine izin vermesi onun tercih edilmesini sağlıyor. 

RESTful API'leri; Amazon, Google, LinkedIn ve Twitter gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri tarafından kullanılıyor. Peki, RESTful API'lerin avantajları nelerdir?

 

1- Ölçeklenebilirlik (Scalability)

İstemci ve sunucuları optimize ettiğinden farklı platformlarda sunucuları ölçeklendirmek, düzenlemek ve yönetmek REST sayesinde daha kolaydır.

 

2- Esneklik (Flexibility)

REST API'leri, kullanıcıların farklı sunucular arasında kolayca iletişim kurmasına izin verir. 

Sunucu yayıncılığı platformu veya teknoloji yayınları, kullanımınıyı etkilemediği için kullanımı daha da artar. Ayrıca REST, veri alışverişi için hemen hemen her biçimini kullanır. Katı kurallar yoktur.

 

3- Bağımsızlık (Bağımsız)

REST API'ler, kullanılan teknolojiden bağımsızdır ve onun bir parçasının bağımsız olarak bölümlerine olanak sağlar. 

REST API İlkeleri

İstemci - Sunucu Özerkliği

REST API yürütme, yürütme ve sunucu birbirinden bağımsız olarak çalışır. İstemci ve sunucu bu sırada farklı teknoloji yüklemelerini kullanır. İstemci ve sunucunun bağımsız birbirinden olması sistem yapılarını ve güvenirliğini artırır.

 

Tek Tip Arayüzü

REST API'nin tek tip olarak kullanılmasına sahip olması kullanım kolaylığı sağlamasının yanında ortak bir standart anlayış sağlar. Yani yürütme ve sunucu iletişim kurarken standartlaştırılmış bir iletişim şekli vardır. Bu özellik REST API'yi REST olmayan API'lerden ayıran önemli bir özelliktir. 

 

Katmanlı Mimari

REST API sistemi, bağlantılı bir yapıya sahiptir. Her katman diğer katmandan bağımsız olarak çalışır. Bu bağlantı mimarisinde, ele alınan ve sunucuda bulunan bir proxy yerleştirilerek ölçeklendirilebilirlik artırılır. Ayrıca sistem güvenliği için ayrı bir katman oluşturularak, sistemin daha güvenli hale getirilmesi sağlanır. 

 

Önbellekleme

REST API'ler, önbellekleme işlemi yaparak verileri tekrar tekrar istemek yerine önbellekte depolar. Bu da sunucu üzerindeki yükü hafifleterek, uygulama yürütme dizisini sağlar.

 

Durum Bilgisinin Olmaması

REST API, katmanlardan oluşur ve bu katmanlardan bağımsızdır. Ayrıca önceki kayıtlarla ilgili herhangi bir depolama depoları. Her bir oturum ve istek önceki oturumlardan bağımsız olarak ele alınır. 

 

İsteğe Bağlı Kod Yapısı

REST API'nin çizimine bağlı kod yapısı bulunur. Bu COD olarak da adlandırılır. KOİ, hayvanların özelliklerini daha fazla kontrol edebilmesini sağlar. Örneğin, bir web sitesinde kayıt/başvuru formülü doldururken bilgileri yanlış girdiğinizde tarayıcı bu hatalı fark eder ve uyarı verir. Bu özellik, sunucu tarafından işletim kodu sayesinde yapılır.

Benzer Kelimeler

API

Benzer Kelimeler

Benzerlik gösteren kelimelere göz atmaya ne dersin?

API

Uygulama Programlama Arabirimi anlamına gelen API, iki uygulamanın belirli tanımlar aracılığıy…

Detay
Daha Fazla Kelime