Nereden Başlasam?

Roadmaps for those who are wondering where to start software development


Internet Nedir ve Nasıl Çalışır?

·      Tarayıcı nedir ve nasıl çalışır?

·      Alan adı nedir?

·      Hosting nedir?

·      Internet nasıl çalışır?

·      DNS nedir ve nasıl çalışır?

·      HTTP nedir?


HTML Öğrenmek

·      HTML Temel Bilgileri Öğren

·      Ulaşılabilirlik

·      Formlar ve validasyonlar

·      Basit düzeyde SEO

·      Kurallar ve en iyi uygulamalar

 

CSS

·      Temellerini öğren

·      Responsive Web Tasarımı

·      Layout (Sayfa Düzeni)

·      Floats

·      Positioning

·      Display

·      CSS ızgara düzeni

·      CSS esnek kutu düzeni

 

JAVASCRIPT

·      Syntax ve Temel Bilgiler

·      Fetch API / Ajax (XHR)

·      Modüler Javascript ve ES6

·      DOM Manipülasyonu

·      (Document Object Model)

·      Konseptler

·      Hoisting

·      Event Bubbling

·      Scope

·      Strict

·      Prototip

·      Shadow DOM


SÜRÜM KONTROL SİSTEMLERİ

·      Temel Git kullanımı ----- Repo Hosting Sistemleri; Github - Gitlab – Bitbucket

 

WEB GÜVENLİĞİ

·      HTTPS

·      İçerik Güvenliği  politikası (CSR)

·      CORS

·      Açık Web Uygulaması Güvenlik Projesi Riskleri (OWASP)

 

PAKET YÖNETİM SİSTEMLERİ

·      NPM

·      YARN

 

CSS MİMARİSİ

·      Modern framework'ler ve CSS-in-JS sayesinde öğrenmenize gerek yok ancak en azından BEM'i incelemek faydalı olacaktır.

·      BEM (Blok Elementleri Değiştirici)

 

CSS PREPROCESSORS

·      SASS

·      PostCss

·      Less

 

ARAÇLAR

Task Runner

·      NPM 

·      GULP

Linter ve format

·      Prettier

·      ESlint

·      Standart Javascript

Modül Paketleyiciler

·      Webpack

·      Rollup

·      Parcel

 

FRAMEWORK

·      ReactJS

·      Angular

·      VueJS

 

MODERN CSS

·      Emotion

·      CSS modülleri

·      Styled components

·      Styled JSX

 

WEB BİLEŞENLERİ

·      HTML Şablonları

·      Özel elementler

·      Shadow DOM

 

CSS FRAMEWORKLERİ

·      Reactstrap

·      Material UI

·      Tailwind CSS

·      Chakra UI

·      Bootstrap

·      Materialize CSS

·      Bulma

  

UYGULAMA TESTLERİ

·      Jest

·      React test kütüphanesi

·      Cypress

·      Enzyme

 

TYPE DENETLEYİCİLERİ

·      TypeScript

·      Flow

 

İLERİCİ WEB UYGULAMALARI

·      Storage

·      Web Socket

·      Service Workers

·      Ödemeler

·      Yeterlilikler

·      Lokasyonlar

·      Bildirimler

·      Cihaz oryantasyonları

·      PRPL

·      RAIL Modeli

·      Performans Metrikleri

·      DevTools 

·      LightHouse 

 

SERVER SIDE RENDERING

·      React.js

·      Angular

·      Vue.js

 

GRAPHQL

·      Apollo

·      Relay Modern

 

STATİK WEB SİTESİ OLUŞTURUCULARI

·      Next.js

·      Nuxt.js

·      Jekyll

·      GatsbyJS

·      Vuepress

·      Hugo

 

MOBİL UYGULAMALAR

·      React Native

·      Flutter

·      Nativescript

·      Ionic

 

MASAÜSTÜ UYGULAMALAR

·      Electron

 

WEB ASSEMBLY


INTERNET NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

 • Tarayıcı nedir ve nasıl çalışır?
 • Alan adı nedir?
 • Hosting nedir?
 • Internet nasıl çalışır?
 • DNS nedir ve nasıl çalışır?
 • HTTP nedir?

TEMEL FRONTEND BİLGİSİ

 • CSS nedir?
 • Javascript nedir?
 • Html nedir?

İŞLETİM SİSTEMLERİ

 • Terminal Kullanımı
 • İşlemler arası iletişim (IPC) nedir?
 • I/O
 • Networking
 • Eş Zamanlı Programlama
 • İşlemler arası iletişim (IPC) nedir?
 • İşletim sistemleri nasıl işler?
 • Taşınabilir işletim sistemi arabirimi temel fonksiyonları;
 •  stdin - stdout - stderr - pipes 

PROGRAMLAMA DİLİ ÖĞREN

 • Phyton
 • Java
 • C#
 • PHP
 • Javascript
 • Go
 • Rust
 • Ruby 

SÜRÜM KONTROL SİSTEMLERİ

 • Temel Git kullanımı ----- Repo Hosting Sistemleri; Github - Gitlab – Bitbucket

 

VERİTABANI

 • Postgre SQL
 • MySQL
 • MariaDB
 • MongoDB
 • Oracle
 • MS SQL
 • RethinkDB
 • DynamoDB
 • CouchDB

VERİTABANLARI HAKKINDA DAHA FAZLA ÖĞREN

 • Nesne İlişkisel Eşleme (ORM)
 • Veritabanı normalizasyonu
 • ACID
 • Veritabanı normalizasyonu
 • N+1 Problemi
 • CAP teoremi
 • Veri replikasyonu
 • Sharding stratejileri
 • Indexler nedir ve nasıl çalışırlar?

API

 • JSON
 • SOAP
 • HATEOAS
 • OpenAPI 
 • Swagger
 • Doğrulama prosedürleri (Authentication) 

CACHING

 • CDN
 • Client Side
 • Server Side

WEB GÜVENLİĞİ

 • HTTPS
 • CORS
 • SSL/LTS
 • İçerik güvenliği
 • OWASP güvenlik riskleri
 • Hash algoritmaları
 • Bcrypt
 • Scrypt
 • SHA
 • MD5 nedir ve neden kullanılmamalı?

TESTLER

 • Entegrasyon testi
 • Birim testi
 • Fonksiyonel test

CI/CD

TASARIM VE GELİŞTİRME

 • SOLID
 • KISS
 • DRY
 • YAGNI
 • GOF tasarım örüntüleri
 • Domain odaklı geliştirme
 • Test odaklı geliştirme

 YAZILIM MİMARİSİ

 • Monolithic uygulama
 • CQRS ve Event Sourcing
 • Mikro servisler
 • SOA
 • Serverless

ARAMA MOTORLARI

 • Solr
 • Elasticsearch

MESAJ ARACILARI

 • RabbitMQ
 • Kafka 

CONTAİNERİZATİON

 • Docker
 • Kubernetes

GRAPHQL

 • Apollo
 • Relay Modern 

GRAPH VERİTABANI

 • Neo4j

 

WEB SOCKET

 

WEB SERVER 

 • Nginx
 • Apache

ÖLÇEKLENEBİLİR GELİŞME

 • Yatay vs Dikey Ölçeklendirme
 • Migration

 

 


İSTATİSTİK

 

·      Tanımlayıcı istatistikler (ortalama, varyans gibi

·      Lineer regresyon

·      P değeri

·      Olasılık tablosu

·      Hipotez testi

·      Bayes çıkarımı

·      Anlamlılık seviyesi

·      Olasılık dağılımları

·      Binom dağılımı

·      Uniform dağılımı

·      Chi-Square(Ki-Kare)

·      Poisson dağılımı

·      Student's t distribution

·      (t dağılımı)

·      Bernoulli dağılımı

·      Normal dağılım

 

LİNEER CEBİR

·      Çizge teorisi

·      Kalkulüs

·      Matris faktorizasyonu

·      olasılık/Kombinatorik

 

PROGRAMLAMA BECERİLERİ

 

·      Terminal kullanımı

·      Jupyter notebook kullanımı

·      Algoritma yeterliliği ve kod optimizasyonu

       Versiyon kontrolü

·      Bitbucket

·      Github

·      Gitlab

PROGRAMLAMA DİLLERİ

·      Python

·      R

 

VERİTABANI SORGULAMA

·      SQL

 

İŞ ANALİTİĞİ

·      Veriyi görselleştirme

·      Metrik tasarımı

·      Deneyselleştirme ve A/B testi

·      Teknik olmayan, sosyal beceriler (Soft skills)

 

MÜHENDİSLİK

·      Dağıtık veritabanı

 

VERİ TEMİZLEME

·      Aykırı değerler yönetimi

·      Eksik veri yönetimi

 

MODEL ÜRETME

·      Sınıflandırma

·      Kümeleme

·      Tahmin modellemeleri

 

FEATURE ENGİNEERİNG (ÖZELLİK EKLEME&ÇIKARMA)

 MODEL DEĞERLENDİRME

·      In sample vs Out of sample

·      Ölçüm metrikleri (hata/karışıklık matriksi, ROC eğrisi gibi)

·      Aşırı öğrenme ve eksik öğrenme  (overfitting and underfitting)


MODEL GELİŞTİRME

·      Regularization

·      Topluluk Yöntemleri

·      Boyutsal Küçültme

·      Hiperparametre optimizasyonu

 

ALGORİTMALAR

·      Lineer regresyon

·      Karar ağacı

·      K means

·      SVM

·      Lojistik regresyon

·      Hierarşik kümeleme

·      Spektra kümeleme

·      KNN

 

İLERİ MATEMATİK KONSEPTLERİ

 

DERİN ÖĞRENME

·      RNN (Yinelenen Sinir Ağları)

·      CNN (Evrişimsel Sinir Ağları)

·      ANN (Yapay Sinir Ağları)

 

NLP (DOĞAL DİL İŞLEME)

·      TFIDF

·      POS tagger

·      (Çeviri ve chatbot)

·      Gizli Markov modeli

·      POS tagger

·      (Duygu analizi)

 

GÖRSEL TANIMA VE BİLGİSAYARLA GÖRÜ