Anasayfa Bloglar En Sık Sorulan TypeScript Mülakat Soruları

En Sık Sorulan TypeScript Mülakat Soruları

Yazılım Geliştirme
8 Dakika Okuma Süresi · 02.08.2023
Blog Small Image

Yakın zamanda TypeScript teknik mülakatınız mı var?

Mülakatlarda sorulan teknik sorulara doğru cevaplar vermek, iş görüşmenizde başarılı olmanızı sağlar. İşte sizin için derlediğimiz en sık sorulan TypeScript mülakat soruları ve cevapları. 👇

➕ TypeScript, JavaScript ile yakından ilişkilidir. Özellikle JavaScript ile ilgili mülakat sorularını incelemeniz gerekiyorsa, JavaScript mülakat soruları içeriğimize de bakabilirsiniz.


 

Popüler TypeScript Mülakat Soruları

 

1. TypeScript nedir?

TypeScript, JavaScript programlama dili üzerine kurulu, nesne yönelimli, derlenmiş bir programlama dilidir. Her ölçekte daha iyi araçlar sağlamak için tasarlanmış, JavaScript dilinin bir üst kümesidir. TypeScript, JavaScript geliştirmeyi daha verimli hale getirir. Hataları daha erken tespit etmeye yardımcı olur.

📍 TypeScript Syntax:

 

TypeScript kodu, “.ts” uzantılı bir dosyaya yazılır ve ardından derleyici kullanılarak JavaScript'te derlenir. Dosyayı herhangi bir kod düzenleyicide yazabilirsiniz. 


 

2. TypeScript ve JavaScript arasındaki farklar nelerdir?

TypeScript

JavaScript

TypeScript, nesne yönelimli bir dildir.

JavaScript bir betik dilidir.

TypeScript, statik olarak yazılır.

JavaScript’in statik yazma özelliği yoktur.

TypeScript, modüllerleri destekler.

JavaScript modülleri desteklemez.

İsteğe bağlı parametre işlevini destekler.

JavaScript isteğe bağlı parametre işlevini desteklemez. 

3. TypeScript'in öne çıkan özellikleri nelerdir?

özellikler - daktilo ile yazılmış mülakat soruları- edureka

 

 • Çapraz Platform: TypeScript, Windows, MacOS ve Linux gibi herhangi bir işletim sistemine kurulabilir.
 • Nesne Yönelimli: TypeScript, sınıflar, arayüzler ve modüller gibi özellikler sunar. Böylece, sunucu tarafı geliştirmenin yanı sıra istemci tarafı için nesne yönelimli kod yazabilir. 
 • Statik Tip Kontrolü: TypeScript, statik tip tanımlama özelliği sayesinde değişkenlerin ve fonksiyonların tipini önceden belirleyebilir. Bu sayede hataların derleme zamanında tespit edilmesini sağlar ve daha güvenli bir kod tabanı oluşturur.
 • ECMAScript 6+ Desteği: TypeScript, ECMAScript 6 ve sonraki sürümleriyle tam uyumlu çalışır. Dolayısıyla, modern JavaScript özellikleri kullanılabilinir ve daha güncel ve gelişmiş kodlar yazılabilir.


 

4. TypeScript kullanmanın faydaları nelerdir?

 1. TypeScript hızlı, basit ve öğrenmesi kolaydır. Ayrıca, herhangi bir tarayıcıda çalışabilir.
 2. JavaScript'e benzer bir syntax ve semantiği kullanır. 
 3. TypeScript kodu mevcut bir JavaScript kodundan çağrılabilir. Ayrıca, mevcut JavaScript framework’leri ve kütüphaneleriyle sorunsuz çalışır.
 4. Node.js gibi ES5 düzeyinde JavaScript motorlarında çalışabilen ES6 ve ES7 özelliklerini içerir.


 

5. TypeScript'in bileşenleri nelerdir?

TypeScript'in bileşenleri, dilin temel yapı taşlarını oluşturan ve yazılım geliştirme sürecinde kullanılan önemli unsurlardır. TypeScript'te aşağıdakileri içeren üç farklı bileşen türü vardır:

1️⃣ Dil - Syntax, anahtar kelimeler ve tür ek açıklamalarından oluşur.

2️⃣ TypeScript Compiler - Bu derleyici (tsc), TypeScript'te yazılan kodları JavaScript koduna dönüştürür. Böylece TypeScript'in tarayıcılarda çalışabilmesini sağlar. 

3️⃣ TypeScript Language Service - TypeScript Language Service (TypeScript Dil Hizmeti), TypeScript'in entegre geliştirme ortamlarında (IDE'ler) ve metin düzenleyicilerde sağladığı özellikleri ve hizmetleri sağlayan bir bileşendir. 


 

6. TypeScript nasıl kurulur?

TypeScript araçlarını kurmanın iki yolu vardır:

 1. npm (Node.js Paket Yöneticisi) komut satırı aracı aracılığıyla kurulabilir.  
 2. Visual Studio aracılığıyla yüklenerek kullanılabilir . 

 

📍 Visual Studio veya VS Code IDE kullanıyorsanız, bu iki platforma ekleme yapmanın en kolay yolu, bir paket arayıp eklemek veya TypeScript web sitesinden indirmektir.


 

7. TypeScript dosyaları nasıl derlenir?

TypeScript dosyaları, TypeScript Compiler (tsc) ile derlenir. TypeScript dosyaları, ".ts" uzantısına sahiptir ve içinde TypeScript dilinde yazılmış kodları barındırır. Bu dosyaları JavaScript dosyalarına dönüştürmek için TypeScript Compiler kullanılır.

Herhangi bir JavaScript dosyası, JavaScript'in bir üst kümesi olduğu için aynı zamanda bir TypeScript dosyasıdır. Yani “.js” uzantısı “.ts” olarak değiştirildiğinde TypeScript dosyası hazır olur. “.ts” dosyasını .js'ye derlemek için aşağıdaki komut kullanılır:

 

 

✔️ Burada "dosya.ts", derlemek istediğiniz TypeScript dosyasının adını temsil eder. Bu komut, ".ts" uzantılı dosyayı aynı isimle ".js" uzantılı bir JavaScript dosyasına dönüştürecektir.


 

8. TypeScript'teki yerleşik veri türleri nelerdir?

Bir değişken oluşturulduğunda amaç, o değişkene bir miktar değer atamaktır. Ancak, bu değişkene ne tür bir değer atanabileceği, o değişkenin veri türüne bağlıdır. TypeScript'teki yerleşik veri türleri, değişkenlerin ve değerlerin türlerini belirlemek için kullanılan temel veri türleridir. TypeScript'in önceden tanımlanmış yani yerleşik veri türleri şunlardır: 

 

 • Number: Sayısal veriler temsil eder. Sayılar, TypeScript'te kayan noktalı değerler olarak saklanır. Örneğin: const myNum: number = 1207;
 • String: Metin veya karakter dizilerini temsil eden veri türüdür. TypeScript'teki string’ler, JavaScript'tekiyle aynı şekilde çalışır. Örneğin: let myString: string = 'bacon'
 • Boolean: Mantıksal bir değeri temsil eden veri türüdür. Boolean veri türü kullanıldığında, çıktı yalnızca doğru veya yanlış olarak alınır. Örneğin: const myBool: boolean = false;
 • Null: Null, değeri tanımlanmamış bir değişkeni temsil eder.
 • Undefined: Tanımsız değişkenleri temsil eder. 
 • Void: Bir fonksiyonun geriye değer döndürmediğini ifade eden veri türüdür. 


 

9. TypeScript'te değişkenler nedir ve nasıl oluşturulur?

Değişken, bellekte değerleri depolamak ve kullanmak için kullanılan adlandırılmış bir temel yapı elemanlarıdır. Javascript'in bir uzantısı olan TypeScript'te, değişkenleri tanımlamak için üç farklı anahtar sözcük kullanılır: var, let, ve const. 

TypeScript'te bir değişken bildirirken belirli kurallara uyulmalıdır.

✅ Değişken adları bir harf veya sayısal rakam içerebilir.

✅ Değişken adları bir rakamla başlayamaz.

✅ Alt çizgi(_) ve dolar($) işareti dışında boşluk ve özel karakter içeremez .

 

Aşağıda değişken kuralları için örnek kod parçacıkları verilmiştir.


 

10. Değişken bildirmenin farklı yolları nelerdir?

📍 Bir değişkeni bildirmenin dört farklı yolu vardır:

 

11. “.ts” dosyasındaki gerçek zamanlı değişikliklerle .ts'yi otomatik olarak derlemek mümkün müdür?

Evet, .ts dosyasındaki gerçek zamanlı değişikliklerle “.ts”yi otomatik olarak derlemek mümkündür. Bu işlemi gerçekleştiren araçlardan biri "TypeScript Watch Mode" (TypeScript İzleme Modu) olarak adlandırılan özelliktir. 

Watch Mode'u kullanmak için terminalde veya komut isteminde şu komutunu kullanabilirsiniz:

tsc --watch file1.ts

Bu komut, TypeScript dosyalarını izleyecek ve herhangi bir değişiklik olduğunda derleme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.


 

12. TypeScript tarafından desteklenen nesne yönelimli terimler nelerdir?

TypeScript aşağıdaki nesne yönelimli terimleri destekler:

 • Modules
 • Classes
 • Interfaces
 • Inheritance
 • Data Types
 • Member functions


 

13. TypeScript'te arayüzler nelerdir?

Arayüz, nesnenin yapısı veya iskeletidir. TypeScript'te arayüz, bir nesnenin şeklini tanımlar. Nesne özellik adlarını, değerlerini ve veri türleri hakkında bilgileri içerir. 

Arayüzler, tip güvenliğini sağlamak ve kodun daha anlaşılır ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için kullanılır. TypeScript'te arayüz “interface” anahtar kelimesi yardımıyla tanımlanır. 

 

📍 Örnek Syntax:

 


 

14. TypeScript'te sınıflar (classes) nedir?

Sınıflar, veri yapılarını tanımlamak için nesne yönelimli programlama (OOP) dillerinde kullanılan yaygın bir soyutlamadır. TypeScript'te sınıflar (classes), önceden belirlenmiş bir şablona göre nesnelerin nasıl oluşturulacağını ve hangi özelliklere sahip olacağını belirtir. Bir sınıf, Constructor, Properties ve Methods gibi veri yapılarını içerir. 

 

📍 TypeScript'te bir sınıf şu şekilde tanımlanır:


 

15. TypeScript isteğe bağlı olarak statik yazma nasıl yapılır? 

TypeScript isteğe bağlı olarak statik yazılmış bir dildir. Bu, derleyiciden bir değişkenin türünü yok saymasını isteyebileceğiniz anlamına gelir. Herhangi bir veri türünü kullanarak, değişkene herhangi bir değer türü atayabiliriz. 

 

📍 Örnek:

 


 

16. TypeScript'teki modüller nelerdir?

Modül, ilgili değişkenler, işlevler, sınıflar ve arabirimlerden oluşan bir grup oluşturmanın yoludur. TypeScript'te modüller, kodun parçalara bölünmesini ve her parçanın bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlayan yapı elemanlarıdır

Modüller, büyük ve karmaşık projelerde kodun daha düzenli, anlaşılır ve yönetilebilir olmasını sağlar. “export” anahtar kelimesi kullanılarak bir modül oluşturulabilir. “import” anahtar kelimesi kullanılarak farklı bir modülden dışa aktarılan bir değişken, işlev, sınıf veya arabirim içe aktarılabilir. 

 

📍 Örnek:

 


 

17. Dahili modül ile harici modül arasındaki fark nedir?

Internal (Dahili) Modül

External (Harici) Modül

Internal  (Dahili) modüller, sınıfları, arayüzleri, fonksiyonları ve değişkenleri tek bir birimde gruplandırır ve başka bir modüle aktarılabilir.

External (Harici) modüller, yalnızca bildirilen değişkenle ilişkili yöntemleri ve parametreleri gösterir.

Dosya uzantısı .ts’dir. 

Dosya uzantısı .ts vs .js’dir.

Yeniden kullanılabilirlik sınırlıdır.

Yeniden kullanılabilirlik yüksektir.

Dosya boyutu daha küçük ve performans yüksektir.

Dosya boyutu daha büyük ve performans yavaştır.

 

 

18. TypeScript'te “namespace” nedir?

Namespace, işlevleri mantıksal olarak gruplandırmaya yarar ve dahili modül olarak da bilinir. Bu işlev, TypeScript'teki eski kodları dahili olarak korur. Büyük projelerde kodun daha düzenli ve anlaşılır olmasını sağlar. 

Temel amacı, kodu parçalara bölmek ve ad alanları altında gruplandırmaktır. Namespace, arabirimleri, sınıfları, işlevleri ve değişkenleri de içerebilir.

 

📍 Örnek Syntax:


 

19. tsconfig.json dosyası nedir?

tsconfig.json dosyası JSON formatında bir dosyadır. Projeyi derlemek için gereken kök dosyaları ve derleyici seçeneklerini belirtir. 

 

✅ Tsconfig.json dosyası her zaman projenin kök dizinine yerleştirilir.

✅ TypeScript derleyicisinin uygulamasını istediğiniz kuralları özelleştirebilirsiniz.

 

Örnek bir tsconfig.json dosyası:


 

20. TypeScript'te generics nelerdir?

TypeScript'te "generics" (cinsiyetler) bir tür oluşturma mekanizmasıdır ve tür güvenliği sağlamak için kullanılır. TypeScript generics, yeniden kullanılabilir bileşenler oluşturmayı sağlar. 

Tek bir veri türü yerine çok çeşitli veri türleri ile çalışabilen bileşenler oluşturabilmektedir. Açık (<) ve kapalı (>) köşeli parantezler arasına tür parametresi yazılır. Türleri belirten özel bir tür değişken için <T> kullanır.

 

📍 Örnek:

 


 

21. TypeScript'te JSX nedir?

JSX, gömülebilir XML benzeri bir syntax’tır. TypeScript, JSX'i doğrudan JavaScript'e gömmeyi, tür denetlemeyi ve derlemeyi sağlar. UI bileşenlerini daha kolay ve anlaşılır bir şekilde oluşturmayı sağlar.

💬 JSX kullanmak istiyorsanız, dosyanıza .tsx uzantılı bir ad vermeniz ve jsx seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.

 

📍 Örnek:

 

 

 

22. TypeScript'te "enums" nasıl çalışır? 

Enum’lar çoğu dilde ortak bir veri yapısıdır. TypeScript'te "enums" (numaralandırma) belirli bir ad ile ilişkilendirilmiş sabit değerlerin bir koleksiyonunu tanımlamak için kullanılan bir veri türüdür. Kısaca enums, sabit değerleri tanımlamanın bir yoludur. 

🔖 Enumlar, belirli durumları veya değerleri temsil etmek için kullanılır ve kodun daha anlaşılır ve bakımı kolay hale gelmesini sağlar. Enumları ve bunların nasıl kullanılacağını anlamak, kodun daha kolay düzenlenmesini sağlar. 

 

Örnek:


 

23."declare" anahtar kelimesi ne zaman kullanılır?

TypeScript projesinin içinde bildirimleri olmayan bir JavaScript kütüphanesi kullanırken “declare” anahtar kelimesi kullanılır.

📍 Örnek:

declare const libraryName;

 

24. ‘declaration’ dosyaları otomatik olarak nasıl alınır? 

25. TypeScript'te nesneler nasıl oluşturulur? 

Nesneler, anahtar ve değer koleksiyonlarıdır. Nesneler, anahtar-değer çiftleri olarak tanımlanan veri yapılarıdır ve farklı veri tiplerini içerebilirler. TypeScript'te, bir nesne türü, herhangi bir değeri ifade eder. Özellikleri ve türlerini basitçe listeleyerek tanımlanabilir. 

 

📍 Örneğin:


 

Bir Sonraki Adım 

TypeScript mülakatından önce ilk olarak, tüm temel kavramları netleştirin. Mülakatta sorulan pek çok soru, TypeScript’e ilişkin temel bilgilerinizi test eder. 

 

İkincisi, pratik yapın! Sadece teoriyi gözden geçirmeyin, TypeScript’i uygulamalarınıza uygulayın. Ne kadar çok TypeScript’i kullanırsanız, kavramlarını ve çeşitli kullanımlarını o kadar iyi anlayacaksınız.  TypeScript öğrenmek ve kariyer yapmak istiyorsanız, TypeScript Bootcamp’leri size çok şey katabilir. 

 

Zaten proglama bilgisine sahip misiniz? O zaman hayalindeki kariyere ulaşmak için tek yapman gereken Coderspace’de profilini oluşturmak ve bizim sizin için mükemmel fırsatı bulmamızı beklemek! Buraya tıklayarak profilinizi 2 dakika içerisinde oluşturun ve arkanıza yaslanın, gerisini biz halledelim. :)

İÇERİKLER
Konu içeriği

Önerilen İçerikler

Tüm İçerikler