Anasayfa Bloglar Yönetim Bilişim Sistemleri Okuyan Biri Ne İş Yapar?

Yönetim Bilişim Sistemleri Okuyan Biri Ne İş Yapar?

Kariyer Tavsiyeleri
7 Dakika Okuma Süresi · 22.03.2024
Blog Small Image

Günümüz dünyasında giderek daha fazla şirket, günlük operasyonlarını yürütmek için teknolojiye bağımlıdır. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) derecesi, teknoloji ve iş dünyasının kesiştiği bu noktada sorunların çözülmesine yardımcı olur.

YBS diplomasına sahip öğrenciler, bir işletmenin genel hedeflerine ve planlarına yardımcı olacak güncel uygulamalara ve araçlara odaklanırken, teknolojinin iş dünyasına uygulanması hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu bölümün mezunları, hem bilgi teknolojisi uygulamaları hem de iş operasyonları konusunda temele sahip olacakları için işletmeleri geliştirebilecek, uygulayabilecek ve sürdürebilecekler.

Peki ama Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları tam olarak ne iş yapar? Hangi alanlarda çalışır? Bu yazımızda Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarının ne iş yapabileceklerini listeledik. Bu bölümden mezun olduktan sonra yapabileceğiniz iş türlerini anlamak, Yönetim Bilişim Sistemleri eğitiminizi alırken neye odaklanmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olabilir. 👇

 

1. İş Analisti

İş analisti, bir organizasyonun iş süreçlerini, sistemlerini ve operasyonlarını inceleyerek, iş hedeflerine ulaşmak için gereken değişiklikleri tanımlayan ve önerilerde bulunan bir profesyoneldir. Bu rol, iş gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri teknik çözümlere dönüştürebilmek için iş ve IT departmanları arasında köprü görevi görür. 

İş analistinin yapabileceği bazı temel görevler şunlardır:

 • İş gereksinimlerini tanımlamak ve analiz etmek
 • Çözüm geliştirme ve tasarım önerileri sunmak
 • Paydaşlarla iletişim kurmak ve gereksinimleri toplamak
 • İş süreçlerini ve sistemlerini değerlendirerek iyileştirme alanlarını belirlemek
 • Kullanıcı kabul testleri (UAT) ve diğer test süreçlerini yönetmek
 • Yeni sistemler veya süreçler devreye alındığında, kullanıcıların bu değişikliklere uyum sağlayabilmesi için gerekli eğitimi ve desteği sağlamak
 • Önerilen değişikliklerin organizasyona entegre edilmesini kolaylaştırmak için değişim yönetimi stratejileri geliştirmek ve uygulamak

 

2. Veri Tabanı Yöneticisi

Veri tabanı yöneticisi, bir organizasyonun veri tabanı sistemlerinin sürekli olarak düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan, verilerin güvenliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyan bilgi teknolojisi (BT) profesyonelidir. 

Veri tabanı yöneticisinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Veri tabanı sistemlerini kurmak, yapılandırmak ve sürdürmek
 • Veri tabanı performansını izlemek ve optimize etmek
 • Veri güvenliği politikalarını uygulamak ve veri erişim kontrollerini yönetmek
 • Yedekleme ve felaket kurtarma prosedürlerini planlamak ve uygulamak
 • Veri tabanı güncellemeleri ve yamalarını düzenli olarak uygulamak
 • Teknik destek sağlamak ve kullanıcı sorunlarını çözmek
 • Veri tabanı kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak için kapasite planlaması yapmak
 • Veri tabanı erişim izinlerini ve hesapları düzenlemek
 • Veri tabanı yedeklemelerini düzenli olarak test etmek ve veri bütünlüğünü sağlamak
 • Veri tabanı dokümantasyonunu ve kayıtlarını güncel tutmak

Veri tabanı yöneticileri, verilerin doğru, güvenli ve her zaman erişilebilir olmasını sağlayarak, organizasyonların veriye dayalı kararlar almasına ve iş süreçlerini verimli bir şekilde yürütmesine yardımcı olur.

 

3. Ağ Yöneticisi

Ağ yöneticileri, bilgi teknolojileri (IT) alanında uzmanlaşmış YBS profesyonellerdir. İşleri, bilgisayarlar arasında bilgi paylaşımı yapan ağları güvende tutmak, bakımını yapmak ve olası sorunları gidermektir. 

Ağ yöneticisinin iş tanımında bulabileceğiniz temel görevleri şunlardır:

 • Güvenlik duvarları ve anahtarlar gibi ağ donanımı ve yazılımını kurmak, yapılandırmak ve bakımını yapmak
 • Fiziksel ve teknik yollarla ağları yetkisiz kullanıcılardan korumak
 • Sanal Özel Ağlar (VPN) kurmak ve bakımını yapmak
 • Diğer çalışanlar için ağ bağlantı sorunlarını çözmek
 • Depolama ağlarının bakımını yapmak ve sorunlarını gidermek

 

4. IT Proje Yöneticisi

IT proje yöneticileri, organizasyonların BT hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan, projeleri planlayıp yürüten profesyonellerdir. IT proje yöneticileri, yeni yazılım çözümlerini tanıtmak, BT süreçlerini ölçeklendirmek veya bir organizasyon için bulut sağlayıcılarını değiştirmek gibi projeleri yönetebilir. Bazı IT proje yöneticileri yazılım geliştirme projelerini yönetmekle görevlendirilir. IT proje yöneticileri, sağlık tesisleri, teknoloji şirketleri ve üniversiteler dahil olmak üzere birçok farklı türdeki organizasyonların BT ekipleriyle çalışabilir.

Proje yöneticisinin yapabileceği bazı temel görevler şunlardır:

 • Organizasyonun yeni BT süreçlerini hayata geçirmek
 • Birden fazla BT projesini başlangıcından tamamlanmasına kadar yönetmek
 • Proje bütçelerini geliştirmek ve yönetmek
 • BT yöneticileri, tedarikçiler ve üst düzey liderler dahil olmak üzere paydaşlarla iletişim kurmak
 • Risk yönetimi ve hafifletme çabalarını yönetmek
 • BT metriklerini toplamak, analiz etmek ve raporlamak

 

5. Bilgisayar Teknisyeni

Bilgisayarlar artık hemen her sektörde önemli bir rol oynadığı için, bu bilgisayarları ve ağları çalışır durumda tutacak bilgisayar teknisyenleri ve destek uzmanlarına olan talebin sürekli olacağı söylenebilir. Bilgisayar teknisyenleri, işletmeler ve kuruluşlar için donanımı kurar, bakımını yapar ve hem donanım hem de yazılımla ilgili sorunları giderir.

Bilgisayar teknisyenlerinin bazı temel görevler şunlardır:

 • Donanım kurulumu yapmak ve yazılım yüklemek
 • Yazılım veya donanım ile ilgili teknik sorunlar için destek sağlamak
 • Yeni işe alınanların BT yönünden oryantasyonuna yardımcı olmak
 • Teknik soruları cevaplamak
 • Düzenli yazılım güncellemeleri yapmak
 • Sistem arızalarını ve hataları gidermek
 • Güvenlik güncellemelerini yönetmek

Bilgisayar teknisyenleri ağ yapılandırmalarını optimize etmek, veri yedekleme ve kurtarma işlemlerini yönetmek gibi görevleri de üstlenebilirler. Ayrıca, kullanıcı eğitimleri düzenleyerek çalışanların teknolojiyi daha etkili kullanmalarını sağlayabilirler. Bu rol, teknik bilgiyi iş dünyasının gereksinimleriyle birleştirerek, işletmelerin teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanır.

 

6. Sistem Yöneticisi

Sistem yöneticileri, bir organizasyonun bilgisayar sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden bilgi teknolojisi (BT) profesyonelleridir. Sistem yöneticileri, bilgisayar sunucularını ve ağları destekler, sorunlarını giderir ve bakımını yaparlar.

Sistem yöneticilerinin bazı görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Windows, Linux veya Mac sistemlerini yönetmek
 • Uygulama yazılımlarını ve bilgisayar donanımlarını yükseltmek, kurmak ve yapılandırmak
 • Çalışanlara teknik destek sağlamak ve sorunları gidermek
 • Sistem izinlerini ve kullanıcı hesaplarını oluşturup yönetmek
 • Düzenli güvenlik testleri yapmak ve güvenlik izlemesi gerçekleştirmek
 • Ağları ve ağ dosya sistemlerini sürdürmek

 

7. İş Zekası Analisti

İş zekası analisti, bir organizasyonun veri analizi ve raporlama ihtiyaçlarını karşılayarak, iş kararlarını bilgilendirmek ve iş performansını artırmak için veriye dayalı içgörüler sağlayan bir profesyoneldir. 

İş zekası analistleri, verilerden anlamlı bilgiler çıkararak ve bu bilgileri stratejik karar alma sürecine dahil ederek, organizasyonların pazar trendlerini anlamasına, müşteri davranışlarını öngörmesine ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olur.

İş zekası analistinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Veri toplama ve analizi yapmak
 • İş gereksinimlerine uygun raporlar ve gösterge tabloları oluşturmak
 • Veri madenciliği ve analitik modeller geliştirmek
 • İş süreçlerini ve performans göstergelerini analiz etmek
 • Veri kalitesini ve bütünlüğünü sağlamak için standartları belirlemek ve uygulamak
 • İş birimleriyle işbirliği yaparak analiz ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm önerileri sunmak
 • Trendleri ve desenleri tespit etmek için büyük veri setlerini incelemek
 • Karar verme süreçlerini desteklemek için analitik bulguları sunmak ve açıklamak
 • Eğitimler ve sunumlar düzenlemek, iş zekası araçları ve sistemleri hakkında kullanıcılara bilgi vermek
 • İş zekası sistemlerinin ve araçlarının bakımını ve güncellenmesini sağlamak

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Profesyonellerinin Hangi Becerilere İhtiyacı Var?

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) profesyonelleri, iş birimleri ile BT departmanı arasında bir köprü görevi gördükleri için çeşitli becerilere ihtiyaç duyarlar. İlk olarak, YBS profesyonelleri geniş bir iş bilgisine sahip olmalıdır. Bu bilgiler, YBS profesyonellerinin iş profesyonellerine destek olacak teknolojileri tanımlamalarına ve teknik konuları iş profesyonellerinin anlayabileceği bir şekilde iletmelerine yardımcı olur. 

YBS profesyonelleri ayrıca, mevcut ve yeni bilgi teknolojilerinin organizasyonların performansını nasıl iyileştirebileceğini değerlendirmek için iş stratejisini de anlamalıdır. Profesyoneller ayrıca, organizasyonun yeni teknolojileri geliştirmesine ve benimsemesine yardımcı olmak için projeleri çevik bir şekilde yönetmeyi öğrenmelidir.

YBS profesyonellerinin bazı teknik becerilere de ihtiyacı vardır. Birçok YBS profesyoneli programlama kodu yazmaz. Ancak, yazılımın nasıl geliştirildiğini anlamak için bazı programlama bilgilerine sahip olmak yararlıdır. Bu bilgi ayrıca, YBS profesyonellerinin iş sorunlarını çözmek için yazılımcılarla daha iyi iletişim kurmalarına olanak tanır.

YBS profesyonelleri, iş verilerinin veri depolama ve alımı için uygun şekilde yapılandırıldığından emin olmak için veri tabanı teknolojilerini de anlamalıdır. İlgi alanına bağlı olarak, YBS profesyonelleri makine öğrenimi ve yapay zeka, bilgisayar ağları ve siber güvenlik, iş otomasyon teknolojisi gibi diğer teknik alanlarda uzmanlaşabilirler.
 

Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Çalışmak Neden İyi Bir Fikir?

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), iş dünyası ve bilgi teknolojisi (BT) arasındaki kritik bağlantıyı kurarak, organizasyonların teknolojiyi stratejik avantaj olarak kullanmalarına yardımcı olan bir alandır. Bu alan, herhangi bir organizasyonun çekirdeğini oluşturduğu için zorlayıcı ve ödüllendirici bir alandır. Bu nedenle, YBS okumak iyi bir fikir olarak kabul edilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında bir işinizin olması, çok çeşitli şirketlerde ve birçok endüstride çalışma fırsatı sunar. YBS mezunları, BT danışmanlığı, sistem analizi, veri analizi, iş zekası, proje yönetimi ve daha pek çok alanda çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Bu alan, giriş seviyesi işlerden liderlik pozisyonlarına kadar kariyerinizi geliştirme fırsatı verir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü ve bu alanda çalışmak hakkında sorularınız mı var? O halde bu alandan mezun ve halihazırda bu alanda okuyan kişilerin olduğu Discord kanalımıza yazabilirsiniz. 

İÇERİKLER
Konu içeriği

Önerilen İçerikler

Tüm İçerikler