Anasayfa Bloglar En Sık Sorulan 50 Python Mülakat Sorusu ve Cevapları

En Sık Sorulan 50 Python Mülakat Sorusu ve Cevapları

Yazılım Geliştirme
12 Dakika Okuma Süresi · 12.10.2023
Blog Small Image

Python, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller developer’lar için en popüler programlama dillerinden biridir. Öğrenmesi kolaydır ve çeşitli alanlarda kullanılabilir. Günümüzün popüler programlama dilleri arasında yer alır. 

Python öğrenmek kazançlı bir kariyere yol açabilir. Python mülakatlarında teknik sorularla da karşılaşabilirsiniz. Biliyoruz, mülakatlar stresli olabilir. Bu durumda önceden karşılaşabileceğiniz sorulara hazırlık yapmanız mülakat sırasında sizi daha rahat hissettirebilir.

Bu yazımızda karşılaşabileceğiniz Python mülakat soruları ve cevaplarını listeledik. Ancak, ilk önce Python dünyasını detaylı bir inceleyelim. 

 

En Popüler 10 Python Mülakat Soruları ve Cevapları

 

1. Python programlama dilinin bazı özelliklerini kısaca açıklayınız.

Python; genel amaçlı, üst düzey, yorumlanmış bir dildir. Diğer dillere göre daha az sözdizimsel yapıya sahiptir.

 

2. Python'un öne çıkan özellikleri nelerdir?

Python'un öne çıkan özellikleri şunlardır:

✅ Yapılandırılmış programlamayı destekler.

✅ Üst düzey dinamik veri türlerini destekler.

✅ Dinamik veri türlerinin kontrol edilmesini sağlar.

✅ Java, COBRA, C, C++, ActiveX ve COM ile birlikte kullanılmaya olanak tanır.


 

3. Pythonpath nedir?

Pythonpath, Python yorumlayıcısına programa alınabilecek modül dosyalarını bulmasını söyler. Pythonpath önceden ayarlanabilir.

 

4. Python'da desteklenen veri türleri nelerdir?

 1. Lists
 2. Numbers
 3. Strings
 4. Dictionaries
 5. Tuples

 

5. Pozitif ve negatif indeksler nelerdir?

Arama, soldan sağa doğru başladığında pozitif indeksler uygulanır. Arama, sağdan sola doğru başladığında negatif indeksler uygulanır. Örneğin, n büyüklüğündeki dizi listesinde pozitif indeks, ilk indeks 0'dır. İlk indeksten sonra 1 gelir ve son indeks n-1'e kadardır.


 

6. Python'un dezavantajları nelerdir?

👎 Python’da tasarım kısıtlamaları vardır.

👎 Python; C, C++ ve Java’ya göre daha yavaştır.

👎 Veri tabanı erişim katmanı daha az gelişmiştir.

 

7. Python'da bir listeyi tersine çevirebilir miyiz?

Evet, bu mümkün. reverse() yöntemini kullanarak Python'da bir listeyi tersine çevirebiliriz.

 

8. Python'da bir dosya nasıl silinir?

Python’da bir dosya şu komutlardan biriyle silinebilir:

1️⃣ os.remove(filename)

2️⃣ os.unlink(filename)


 

9. Python en çok ne için kullanılır?

Python, web uygulamaları için bir komut dosyası dili kullanır. Python’un kullanımının yaygın olduğu alan ise yazılım uygulamaları, işletim sistemleri, web tarayıcısındaki sayfalar ve bazı oyunlardır. 


 

10. Python büyük/küçük harfe duyarlı mı?

Evet, Python büyük/küçük harfe duyarlı bir programlama dilidir. 


 

11. Python'da birden çok kod satırına yorum nasıl yapılır?

Python'da yorum yapabilmek için yorumun önüne # karakterini koymanız gerekir. Birden fazla satıra yorum yapmak için de Ctrl tuşuna basıp bu yorumun yapıldığı tüm satırlara sol tıklamanız gerekir. Böylece birden çok kod satırına yorum yapabilirsiniz.


 

12. Python’da // operatörü nedir?

Python'da // operatörü, "floor division" olarak adlandırılan bir bölme işlemi yapar. Bu operatör, bölme işlemini gerçekleştirirken sonucu aşağıya yuvarlar ve bölümün tam sayı sonucunu verir. Örneğin;


 

13. Python'da kullanılan aritmetik operatörler nelerdir?

Python aritmetik operatörler toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. 

Operatör

Kullanımı

Syntax

+

Toplama

x + y

-

Çıkarma

x - y

*

Çarpma

x * y

/

Bölme

x / y

//

Bölme: floor division

x // y

%

Katsayı

x % y


Aritmetik operatörlerin örnek kullanımı;

 

 

14. Python'da karşılaştırma operatörleri nelerdir?

Python'da karşılaştırma operatörleri, farklı değerleri karşılaştırmak için kullanılır. Koşullu ifadelerde ve karar verme süreçlerinde kullanılır. 

Operatör 

Kullanımır

Syntax

>

Büyüktür

x > y

<

Küçükür

x < y

==

Eşittir

x == y

!=

Eşit değildir

x != y


 

15. Python’da != operatörü ne anlama gelir, nedir?

Python’da != operatörü, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.


 

16. Python’da += ne işe yarar?

+= bir atama operatörüdür. Python'da += operatörü, bir değişkenin değerini belirli bir miktarla artırmak için kullanılır. Bu operatör, varolan bir değeri alıp üzerine belirli bir değeri ekler ve sonucu tekrar aynı değişkene atar.


 

17. Python tuple komutu nedir?

✅ Tuple, birden çok öğeyi tek bir değişkende depolamak için kullanılır.

✅ Tuple, Python'da veri koleksiyonlarını depolamak için kullanılan 4 yerleşik veri türünden biridir. Diğer veri türleri List, Set ve Dictionary’dir. 

✅ Tuple, sıralı ve değiştirilemez bir koleksiyondur.

✅ Yuvarlak parantezlerler yazılırlar.


 

18. Python’da liste ve tuple arasındaki fark nedir?

Liste

Tuple

Listeler düzenlenebilirler.

Tuple’lar değişmez, düzenlenemezler.

Listeler tuple’lardan daha yavaştır.

Tuple’lar listelere göre daha hızlıdır.

Syntax: list_1 = [10, 'Chelsea', 20]

Syntax: tup_1 = (10, 'Chelsea' , 20)


 

19. Python ne tür bir dildir? Programlama mı yoksa komut dosyası mı?

Python, genel amaçlı bir programlama dilidir. Bir komut dosyası dili olarak kullanılabilirken, aynı zamanda geniş bir uygulama yelpazesini destekleyen tam teşekküllü bir programlama dilidir.


 

20. Pep 8 nedir?

Python, PEP 8 olarak bilinen bir kodlama stili sunar. PEP, “Python Geliştirme Önerileri” anlamına gelir. PEP 8, Python kodunu daha okunabilir yazmak için çeşitli yönergeler içerir. Resmi olarak 2001 yılında Guido van Rossum, Barry Varşova ve Nick Coghlan tarafından yazılmıştır. PEP'in ana amacı, kodun okunabilirliğini ve tutarlılığını iyileştirmektir.


 

21. Python namespaces nedir?

Python'da namespaces, değişkenlerin, fonksiyonların, sınıfların ve diğer nesnelerin isimlerinin saklandığı bir alanı ifade eder. Python'da 4 tür namespaces vardır.

 1. Yerleşik (Built-in) namespaces – Python'daki tüm yerleşik nesneleri içerir ve Python çalıştığında kullanılabilir.
 2. Genel namespaces – Bir Python betiği veya modülün en üst düzeyinde tanımlanan değişkenler bu ad alanında yer alır. 
 3. Çevreleyen (Enclosing) namespaces – İç içe geçmiş fonksiyonlar veya metotlar arasında paylaşılan ad alanlarıdır. 
 4. Yerel (Local) namespaces – Bu ad alanları, yerel veya dahili işlevdedir.


 

22. Python'da dekoratörler nelerdir?

Dekoratörler, bir fonksiyonun bazı tasarım desenlerini yapısını değiştirmeden eklemek için kullanılır. 


 

23. Dict (Sözlük) ve List (Set) kavramları nelerdir?

Dict (Sözlük) ve liste kavramları, sözlükleri ve listeleri tanımlamanın bir yoludur. 

📍 List syntax örneği;

Yukarıdaki kod aşağıdaki gibi bir liste oluşturur.


 

4

[0,1,2,3,4]

 

📍 Dict syntax örneği;

Yukarıdaki kod aşağıdaki gibi bir liste oluşturur.

 

[0: 2, 1: 3, 2: 4, 3: 5, 4: 6]


 

24. py ve .pyc dosyaları arasındaki fark nedir?

📑 .py uzantılı dosyalar, Python kodunun yazıldığı, Python kaynak dosyalarıdır. .py dosyalarındaki kodlar yürütülmeden önce .pyc dosyalarında derlenir.

📑 .pyc uzantılı dosyalar, .py uzantılı dosyaların derlenmesinin sonucudur. Belirli bir Python modülü için bir .pyc dosyası, söz konusu modül içe aktarıldığında otomatik olarak oluşturulur.


 

25. Python’da dilimleme (slicing) nedir?

Dilimleme diğer bir adıyla slicing, dizilerin listeler, demetler ve dizeler gibi bölümlerine erişmek için kullanılır. 

📍 Dilimleme (slicing) syntax:


 

26. Python modülleri nelerdir?

Python modülleri, Python kodunu içeren dosyalardır. Bu kod, işlev sınıfları veya değişkenleri içerir. 

Yaygın olarak kullanılan yerleşik modüllerden bazıları şunlardır:

 • os
 • sys
 • math
 • random
 • data time
 • JSON


 

27. Python'daki Local (yerel) değişkenler ve genel değişkenler(variables) nelerdir?

1️⃣ Genel Değişkenler: Python programının herhangi bir yerinde tanımlanan ve tüm programın kapsamında geçerli olan değişkenlerdir.

2️⃣ Local Değişkenler: Bir fonksiyon içinde tanımlanan ve sadece o fonksiyonun kapsamında geçerli olan değişkenlerdir.


 

28. Python'da tür dönüştürme nedir?

Tür dönüştürme, bir veri türünün diğerine dönüştürülmesini ifade eder.

 • int() – Herhangi bir veri tipini tam sayı tipine dönüştürür.
 • float() – Herhangi bir veri tipini float tipine dönüştürür.
 • ord() – Karakterleri tam sayıya dönüştürür.
 • hex( ) – Tam sayıları ondalık sayıya dönüştürür.
 • oct() – Tam sayıyı sekizlik formata dönüştürür.
 • list() –  Bu işlev, herhangi bir veri türünü bir liste türüne dönüştürür.
 • dict() – Bu işlev, sözlükleri tanımlamak için kullanılır. 
 • str() –  Tam sayıyı bir diziye dönüştürmek için kullanılır.


 

29. Python nasıl kurulur?

Python'u Windows'a yüklemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

✔️ Python web sitesine gidin: https://www.python.org/downloads/

✔️ İndirmek istediğiniz sürümü seçin.

✔️ İndir butonuna tıklayarak indirilen Python yükleyicisini çalıştırın.

✔️ Python’u bilgisayarınıza kurun. Komut isteminizde “cmd python” komutu kullanarak Python'un bilgisayarınızda kurulu olduğu konumu arayın.

✔️ Daha sonra yükleme ayarlarını yapılandırabilirsiniz. "Install Now" düğmesine tıkladığınızda varsayılan ayarlarla yükleme gerçekleşir.

✔️ Python'ın doğru şekilde yüklendiğini kontrol etmek için Komut İstemi'ni (Command Prompt) açın ve python --version komutunu çalıştırın


 

30. Python diziler (Arrays) ve listeler arasındaki fark nedir?

🆚 Python'da diziler ve listeler aynı veri depolama yöntemine sahiptir. Ancak, diziler yalnızca tek bir veri türü öğesini barındırırken, listeler herhangi bir veri türü öğesini barındırabilir.

Çıktı şöyle olacaktır ➡️ array('i', [1, 2, 3, 4]) [1, 'abc', 1.2]


 

31. Python'da fonksiyonlar nelerdir?

Python’da fonksiyonlar, yalnızca çağrıldığında yürütülen kod bloğudur. Python fonksiyonlarını tanımlamak için “def” anahtar kelimesi kullanılır.

Bu örnekteki çıktı ➡️ Welcome to Coderspace olacaktır.


 

32. Python’da fonksiyon nasıl çağırılır?

İşlev adı ve parantez kullanılarak Python fonksiyonları çağırılır.


 

33. Python da kaç tane fonksiyon var?

Python’da iki tür fonksiyon vardır:

1️⃣ Standart kitaplık işlevleri - Bunlar Python'da kullanılabilen hazır işlevlerdir.

2️⃣ Kullanıcı tanımlı işlevler - Kullanıcın gereksinimlerine göre kendi işlevlerini oluşturan fonksiyonlardır. 


 

34. __init__ nedir? __init__ Python’da ne işe yarar?

__init__, Python'da yeni bir nesne/sınıf örneği oluşturulduğunda belleği ayırmak için otomatik olarak çağrılan bir yöntem veya yapıcıdır. Tüm sınıflar __init__ yöntemine sahiptir.

Çıktı:

XYZ

23

20000


 

35. Python’da Lamda fonksiyonunu nedir?

 1. Python’da Lambda anonim işlevleri tanımlamak için kullanılan bir anahtar kelimedir.
 2. Bir lambda işlevi, elde etmek istenilen şeye bağlı olarak birden çok değişkene sahip olabilir.


 

36. Python'da self nedir?

Self, bir sınıfın örneği veya nesnesidir. Bu anahtar kelime, Python'da tanımlı bir sınıfın değişkenlerine, niteliklerine ve yöntemlerine erişmeyi sağlar.


 

37. Python’da break, continue and pass nedir?

🛑 Break - Bazı koşullar karşılandığında ve kontrol bir sonraki ifadeye aktarıldığında döngü sonlandırılmasına izin verir.

⭕ Continue - Belirli bir koşul karşılandığında ve kontrol döngünün başına aktarıldığında döngünün bir kısmının atlanmasına izin verir.

⛔ Pass - Sözdizimsel olarak bir kod bloğuna ihtiyacınız olduğunda, ancak yürütmesini atlamak istediğinizde kullanılır. 


 

38. [::-1} ne yapar?

[::-1] bir dizi veya dizinin sırasını tersine çevirmek için kullanılır.

Çıktı : dizi('i', [5, 4, 3, 2, 1])


 

39. Python'da yorum nasıl yapılır?

Python'da yorumlar # karakteri ile başlar. Bazen, açıklama, doküman dizileri (üçlü tırnak içine alınmış dizeler) kullanılarak yapılır.


 

39. Dizenin ilk harfi nasıl büyük yazılır?

Python'da, capitalize() yöntemi kullanılarak bir dizenin ilk harfini büyük yazılabilir.


 

40. Python’da bir dize tamamen küçük harfe nasıl dönüştürülür?

Bir dizeyi küçük harfe çevirmek için lower() fonksiyonu kullanılabilir.

Çıktı “abcd” olacaktır.


 

41. Python'da help() ve dir() işlevinin kullanımı nedir?

Help() ve dir() işlevlerine Python yorumlayıcısından erişilebilir ve yerleşik işlevlerin birleştirilmiş bir dökümünü görüntülemek için kullanılır. 

 1. Help() işlevi: help() işlevi, belge dizisini görüntülemek için kullanılır.
 2. Dir() işlevi: dir() işlevi, tanımlanan sembolleri görüntülemek için kullanılır. Nesnelerin özellikleri hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırır. 


 

41. len() ne yapar?

✅ len() fonksiyonu, İngilizce length in (uzunluk) kısaltılmış halidir. 

✅ String ifadesinin uzunluğunu yani karakter sayısını verir. 

✅ Bir dizenin, listenin uzunluğunu belirlemek için kullanılır.

Çıktı 4 olacaktır.


 

42. Python'da dosyalar nasıl silinebilir?

Python'da bir dosyayı silmek için OS modülünün içe aktarılması gerekir. os.remove() işlevini kullanılır.


 

43. Bir Python dizisine değerler/elemanlar nasıl eklenir?

Bir Python dizisine elemanlar, append(), extend() ve insert (i,x) işlevleri kullanılarak eklenebilir.

📍 Örnek syntax:


 

44. Bir Python dizisinden değerler/elemanlar nasıl kaldırılır?

✅ Dizi öğeleri, pop() veya remove() işlevleri kullanılarak kaldırılabilir.

✅ pop() işlevi silinen değeri döndürür.

✅ remove() işlevi silinen değeri döndürmez.


 

45. Pyhon split metodu nedir, nasıl kullanılır?

split() yöntemi, Python'da belirli bir string'i ayırmak için kullanılır.


 

46. Python'da modüller içe nasıl aktarılır?

Modüller, “import” anahtar kelimesi kullanılarak içe aktarılır. Python’da modüller üç şekilde içe aktarılabilir.


 

47. Python'da sınıflar nasıl oluşturulur? 

Python'da sınıf, “class” anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulur.


 

49. Python'da monkey patching nedir?

Python'da monkey patching, çalışma zamanında bir kod veya sınıf parçasının veya herhangi bir modülün değiştirilmesi anlamına gelir. Daha basit bir ifadeyle, monkey patching ile tüm Python kodunu değiştirmeden çalışma zamanında bir sınıfın/modülün davranışını veya çalışmasını değiştirebiliriz. 


 

50. Python'da boş bir sınıf nasıl oluşturulur? 

Python’da boş bir sınıf, bloğunda tanımlanmış herhangi bir kodu olmayan bir sınıftır. “pass” anahtar sözcüğü kullanılarak oluşturulur. 


 

Python Neden Bu Kadar Popüler?

Programlama dillerinin popülaritesini ölçen TIOBE endeksine göre Python, Java ve C'den sonra dünyanın en popüler üçüncü programlama dilidir. Bu popülerliğin sebebine 4 etken gösterilebilir:

 1. Kullanım kolaylığı: Kodlama ve programlamada yeni olanlar için Python mükemmel bir ilk adım olabilir. Öğrenmesi nispeten kolaydır, bu da programlamaya adım atmanız için mükemmel bir başlangıç olabilir.
 2. Basit sözdizimi (syntax): Kullandığı sözdizimi, daha çok İngilizce konuşma dili havasında olduğu için, Python'un okunması ve anlaşılması diğer dillere göre daha kolaydır. Kolay okunabilir kodlama düzeni, her bir kod satırının ne yaptığını çözebileceğiniz anlamına gelir.
 3. Gelişen Topluluk: Açık kaynaklı bir dil olduğu için herkes Python'u kodlamak için kullanabilir. Dahası, ekosistemi destekleyen ve geliştiren, kendi katkılarını ve kitaplıklarını ekleyen bir muazzam topluluğu da var!
 4. Çok yönlülüğü: Bu konuyu daha detaylı inceleyeceğiz, fakat Python'un birçok kullanım alanı vardır. İster veri görselleştirme, yapay zeka veya web geliştirme ile ilgileniyor olun, kendinize uygun bir kullanım bulabilirsiniz.

 

Python'u Neden Öğrenmeli?

Python'un neden bu kadar popüler olduğunu biliyoruz, ama neden Python kullanmayı öğrenmelisiniz? Yukarıda bahsedilen kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğün yanı sıra Python öğrenmek için birçok sebep var:

 • Python Geliştiricileri Talep Görüyor: Çok çeşitli alanlarda Python becerisine sahip olanlara talep var. Kariyerinizi bu alanda başlatmak veya değiştirmek istiyorsanız, size yardımcı olacak hayati bir beceri olabilir.
 • İyi Bir Kariyer: Son istatistikler, Python becerilerine sahip olanlar için ortalama yıllık maaşın İngiltere'de 65.000£ civarında olduğunu gösteriyor.
 • Artan İş Fırsatları: Python'un yapay zeka, makine öğrenimi ve veri analitiği gibi gelişmekte olan birçok teknolojide kullanılabileceği göz önüne alındığında, geleceğe şimdiden hazır bir beceri olması muhtemel. Python'u şimdi öğrenmek, kariyeriniz boyunca size fayda sağlayabilir.

 

Sonuç: Python Öğrenin

Python programlama dili, günümüzde öğrenebileceğiniz en basit ve popüler dillerden birisi. Sektörünüz ne olursa olsun, dijital olarak kendinize bir Python kullanım alanı bulabilirsiniz. Hiçbir alan bulamamış olsanız dahi, en azından bir programlama diline hakim olmak analitik zeka becerilerinizi bir üst seviyeye çıkaracak ve sizi olduğunuzdan daha iyi bir hale getirecektir. 

Tıpkı yeni bir dil ya da enstrüman öğrenmek gibi, bir programlama dili öğrenmek de sizlere problemlere farklı perspektiflerden bakma becerisi kazandıracak, düşünme tarzınızı geliştirecektir. 

Python öğrenmek için pek çok kaynak var. Online Python eğitimlerini araştırabilir veya kitap okuyarak, Python eğitim videoları izleyerek de belirli bir seviyeye kadar gelebilirsiniz.

Python öğrenmek kariyeriniz için her zaman bir artıdır. Ücretsiz Python Bootcamp’lerimizi inceleyerek, Python yolculuğunuza başlayabilirsin.

İÇERİKLER
Konu içeriği

Önerilen İçerikler

Tüm İçerikler