Syntax

Syntax, yazılan herhangi bir sözün sırasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Nasıl ki dil biliminde cümlelerin ögelerinin diziliminin bir sırası söz konusuysa aynı şey programlama dillerinde de geçerlidir. Konuştuğumuz dillerin söz dizimi olmasaydı, herkes kelime sırasını ve cümle yapısını kendi kurallarına göre oluşturur ve anlam bozulurdu. 

 

Programlama dillerinde de bulunan Syntax yani türkçe anlamıyla söz dizimi, çeşitli sembol kombinasyonlarının ne anlama geldiğini tanımlar. Kullanılan programlama dilinin kurallarını belirler. Anahtar kelimeler ve simgeler de Syntax sayesinde tanımlanır.

 

Her programlama dili kendine özgü bir Syntax ve komut diline sahiptir. Belli dizilim kuralları vardır ve bu kuralları iyice bilmek gerekir. Bu kurallar ve komutlar sayesinde her şey daha rahat anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir hal alır. Yazılan kodlar sıralı ve etkin bir şekilde tamamlanır. Yani Syntax, kodlama yaparken anlatılmak isteneni tam olarak anlatmayı, hangi kodun ne zaman çalışacağını programa anlatmayı sağlar. 

 

Syntax Error

Programlama sırasında sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri olan Syntax Error (Söz Dizimi Hatası), söz diziminde yapılan dizgi yanlışıdır. Yani söz diziminde yapılan bir hatadan dolayı karşılaşılan uyarı mesajıdır. Örneğin; komutu açık bırakmak, kodda kesme işaretini unutmak, kod dizgisi içerisinde yanlış yere koyulan veya kullanılan semboller Syntax Error uyarılarına neden olur. 

 

Syntax Highlighter

Syntax Error ile karşılaşıldığı durumlarda hataları gidermenin en kolay yolu ise Syntax Highlighter özellikli bir kod editörü kullanmaktır. Syntax Highlighter, söz dizgilerini ve kaynak kodları renklendiren metin düzenleyicidir. Sayısız karakter ve kod satırlarından oluşan projelerde hataları aramak oldukça zordur. Bu gibi durumlarda Syntax Highlighter kullanılarak bir kod diğerinden kolaylıkla ayırt edilebilir. Bunu yaparken aynı kategorideki yazıları aynı şekilde gösterir. Uyarılar Syntax Highlighter sayesinde kolayca ayırt edilir ve hata yapma şansı en aza indirilir. 

 

Programlamada Syntax Neden Önemlidir?

Bir programlama dilinde uzmanlaşmak için söz dizimini anlamak gerekir. Bu kurallara göre kod yazmak, kodun okunmasını ve anlaşılmasını sağlar. Syntax kodlara açıklık getirir. Yani kodun amacını net bir şekilde belirler. Kodların tutarlı olmasını sağlar. Bu da kodun anlaşılmasını kolaylaştırır. Syntax sayesinde kodlar açıklayıcıdır ve belirsizliği ortadan kaldırır. Özellikle açık kaynaklı projelerde kodların düzenlenmesi, yorumlanması ve geliştirilmesini kolaylaştırır. 

  • Doğru sözdizimi (Syntax) kullanmak, kodların daha kolay okunabilmesini ve anlaşılabilir olmasını sağlar.
  • Kodların hatasız ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.
  • Syntax kullanmak, kod yazarken yapılan hataları azaltır ve zaman kazandırır.


 

Programlama Dilleri ve Syntax

Programlama dillerinde kodu anlamlı hale getiren kurallar ve kısıtlamalar vardır. Bunlara Syntax denir. JavaScript Syntax’ı, JavaScript’in kod yazma kuralları ifade eder. Perl Syntax’ı, Perl kod yazma kuralları ifade eder. Her dilin Syntax’ı değişir. Java, C++ ve Python, büyük/küçük harfe duyarlıyken, SQL büyük/küçük harfe duyarsızdır. Python'daki kod açıklamaları “#” ile gösterilirken, Java ve C++'da “//” ile gösterilir. 


 

Python Syntax

Python Syntax’ı, Python’un kod yazma kuralları ifade eder. Python’da değişken ismi sayı ile başlayamaz. Eğer sayı ile başlayan bir değişken yazmaya çalışılırsa, if ve for gibi kod basamaklarında for içine yazılması beklenen kod 4 karakter kadar içeriye girinti oluşturarak başlanmadıysa kod editörü bir Syntax Error yani hata bildirimi gönderir. Girintiler Python’da önemli konulardan biridir. Python’da bir alt satıra geçmek o kod satırının bittiği anlamına gelir.


 

JavaScript Syntax

Her programlama dilinde olduğu gibi JavaScript’in de kendine has kod yazım kuralları yani Syntaxları vardır. JavaScript’in Syntax’ı çoğu Java programlamları, Perl ve Python’a benzer. JavaScript’te bütün değişkenler harf, alt çizgi ve dolar işareti ile başlar. Rakamlar ve diğer karakterler harf, alt çizgi ve dolar işaretinden sonra kullanılır. JavaScript’te aynı isim hem büyük harf hem de küçük harfle kullanılırsa iki değişken de farklı yorumlanır çünkü JavaScript büyük küçük harfe duyarlıdır. Kodlamaya tek tırnak ile başlanırsa tek tırnak ile bitirilmelidir. Boşluk, satır aralığı ve tab karakterleri JavaScript’te göz ardı edilir. JavaScript’te abstract, arguments, boolean, break, case ve byte gibi rezerv edilmiş kelimelerden oluşan değişken oluşturulamaz.


 

Syntax Nasıl Öğrenilir?

Bir programlama dilini öğrenmenin ilk adımı, onun ifade yapısını ve söz dizimini yani Syntax’ını öğrenmekten geçer. Herhangi bir dilin Syntax’ını öğrenmek ve akılda tutmak ilk başlarda göz korkutucu gelebilir çünkü çok fazla küçük ayrıntı barındırırlar. Ancak, bol pratik ile bunun üstesinden gelebilirsiniz. Coderspace’de düzenlediğimiz ücretsiz Bootcamp’lerimize katılarak programlamanın temellerini ve söz dizimini yani Syntax kurallarını öğrenebilirsiniz.