HTML

(Hyper Text Markup Language) internet sayfaları oluşturmak için kullanılan metin işaretleme dilidir. Bir internet sitesinin iskeleti olarak da nitelendirilebilir. Son sürümü HTML5 olan bu dil dinamik işlevsellik oluşturamadığı için programlama dili olarak tanımlanamaz.

Bir dizi etiketlerden oluşan HTML, tarayıcıya içeriğin nasıl görüntüleneceği bilgisini verir. 

Ayrıca HTML, resmi bir web standardı olarak kabul edilmektedir. World Wide Web Consortium (W3C), HTML için düzenli güncellemeler sağlamanın yanı sıra HTML özelliklerini korur ve geliştirir. 

HTML’in Kısa Tarihi

HTML’in ilk versiyonu 1993 yılında World Wide Web’in mucidi olarak tanınan Tim Berners-Lee (Sör Timothy John Berners-Lee) tarafından yazılmıştır. Geçmişten günümüze HTML’in birçok farklı sürümle karşımıza çıktığını görüyoruz. 2000’ler boyunca en yaygın olarak kullanılan sürüm, Aralık 1999’da resmi standart haline gelen HTML 4.01’idi. Diğer bir sürüm ise XHTML, HTML’in bir XML dili olarak yeniden yazılmış versiyonuydu. XML’in ne olduğuna değinecek olursak, Genişletilebilir İşaretleme Dili; rastgele verileri depolamak, iletmek ve yeniden yapılandırmak için bir işaretleme dili ve dosya biçimidir. 

Günümüzde HTML’in en son sürümü olan HTML 5 kullanılmaktadır. İnternetteki çoğu sayfa, en güncel sürüm olan HTML 5 veya HTML 4.0.1 kullanılarak oluşturulmuştur.

HTML Nasıl Çalışır? 

Bir dizi etiketlerden oluşan HTML sayfası, Google Chrome, Opera, Firefox gibi tarayıcılar aracılığıyla görüntülenir. HTML’i okuyan tarayıcı, kodları görünür bir forma çevirir. 

HTML Etiketleri

HTML etiketlerini, tarayıcının içeriği nasıl biçimlendireceğini ve görüntüleyeceğini tanımlayan anahtar kelimeler gibi düşünebiliriz. Tarayıcı HTML kodlarını, yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru okur. Kullanılan her HTML etiketinin farklı özellikleri vardır. Yine tarayıcı HTML sayfasında yazılanların basit bir metin mi yoksa HTML etiketi mi olduğunu anlaması için HTML yazarken aşağıdaki kurallara dikkat ederiz. 

  • Tüm HTML etiketlerini <> bu parantezler içine alırız. <strong>Örnek</strong>
  • Her etiketin farklı görevi vardır.
  • Bazı etiketler hariç (<br>, <hr>) açık bir <etiket> kullandıysanız sonunda bir kapatma etiketi de kullanmalısınız </etiket>.